zdjęcie ilustracyjne (archiwum NKZ)

Hymnem państwowym oraz studenckim „Gaudeamus igitur” zamojscy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali kolejny, 17 już rok akademicki 2018/2019. Inauguracja odbyła się 15 października w centum Kultury Filmowej „Stylowy”. 

Zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych, patronackiej uczelni WSZiA, placówek kulturalno – oświatowych miasta, dyrektorzy zamojskich szkół średnich oraz licznie zgromadzeni studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Sto lat od odzyskania niepodległości przez Polskę”. Wykład wygłosił prof. Dr hab. UMCS Wojciech Orłowski. Uczestników spotkania inauguracyjnego przywitała Prezes ZUTW mgr Halina Caban. W swoim wystąpieniu Prezes podsumowała miniony rok akademicki i przedstawiła główne kierunki działań Uniwersytetu w roku bieżącym. Podkreśliła, że z roku na rok liczba studentów wzrasta, jest to szczególnie widoczne jest najliczniejszy spośród 17 roczników. ZUTW liczy obecnie 360 członków. Świadczy to o wzrastającej liczbie emerytów i konieczności zapewnienia im możliwości dalszej aktywności. Chętnych jest więcej, ale warunki lokalowe współpracujących i życzliwych Uniwersytetowi instytucji są ograniczone. Dodała też, że mimo uprzejmości i pomocy ze strony kierownictwa takich placówek jak: WSZiA, Muzeum Zamojskie, Książnica Zamojska, BWA, Zamojski Dom Kultury, słuchacze nie mieszczą się w salach wykładowych. Z tego powodu zaistaniała konieczność utworzenia grup, aby wszyscy słuchacze mogli skorzystać z wykładów i zajęć.

W trakcie uroczystości studenci, którzy ukończyli 10 i 15 rok studiów na ZUTW otrzymali z rąk Prezes Haliny Caban oraz rektora WSZiA – dr Stanisława Wieczorka, dyplomy i pamiątkowe medaliony. Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana i zaprezentowana przez młodzież III LO w Zamościu pod kierunkiem mgr Renaty Choroś. Przedstawiony montaż słowno – muzyczny dostarczył zebranym słuchaczom wielu wzruszeń.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments