Rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, Dyrektorem ARiMR w Lublinie

0
1503

Rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie zadania obecnie realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? 

Najważniejszym zadaniem na chwilę obecną jest udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wydłużone terminy składania wniosków do dnia 31 października 2018 r., dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw oraz rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz  500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w  przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały. Ważną sprawą jest fakt ubezpieczeń. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk. 

[poll id=”5″]

Czy nadal można się ubiegać o pożyczkę dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF? 

Chciałbym przypomnieć, że nabór wniosków o taką pomoc prowadzony jest w systemie ciągłym. Wniosek o pożyczkę można złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta trzody chlewnej. W Lubelskim Oddziale Regionalnym na bieżąco są zawierane umowy dotyczące pożyczek w celu sfinansowania nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej na terenach zagrożonych ASF. Na chwilę obecną zawarliśmy 222 umowy.

W jakim terminie ARiMR wypłaci zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich?

Zgodnie z przepisami unijnymi państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 70% należnej płatności przysługującej do powierzchni obszaru zatwierdzonego, albo liczby zatwierdzonych zwierząt i tak właśnie czynimy. W dniu 16 października rozpoczynamy wypłaty zaliczek. W naszym oddziale mamy przygotowane 98,23% spraw do wypłaty. Wprowadzenie zaliczek jest dla pracowników Agencji dodatkową pracą, a ich wysoki stopień zaangażowania przyczynił się do wydania takiej ilości spraw do wypłat. Dla rolników jest to przyspieszenie wypłaty i możliwość zakupu środków ochrony roślin, nawozów, niezbędnych do prowadzenia działalności rolniczej w odpowiednim czasie. W związku z rozpoczynającym się procesem wypłat płatności zwracam się do rolników z apelem, aby upewnili się, że ARiMR zna ich aktualny numer rachunku bankowego. Jeżeli nie, zapraszamy do naszych biur powiatowych, gdzie należy zgłosić taką zmianę. Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, wracają do ARiMR, ponieważ rachunek bankowy został zamknięty. 

  Jaki wpływ na funkcjonalność systemu ma powstały Wydział Tworzenia Oprogramowania? 

Należy o tym wspomnieć, że systemy informatyczne działające w ARiMR w 2016 roku stworzone przez firmę zewnętrzną działały nieprawidłowo  i pochłaniały wysokie środki finansowe. Dzisiaj z całą pewnością  mogę potwierdzić, że dzięki uruchomieniu zamiejscowego Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki ARiMR, udało się usprawnić wdrażanie programów pomocowych obsługiwanych w Agencji. Sukcesywnie uruchamiane są też nowe funkcjonalności systemu informatycznego.  Uruchomienie tego wydziału znacznie ograniczyło wydatkowanie środków z budżetu państwa i pozwoliło ARiMR uniezależnić się od informatycznych firm zewnętrznych. 

Potwierdzeniem tego, jak ważny jest rozwój DI (między innymi w Lublinie) są otrzymane przez naszą instytucję w ostatnim roku nagrody i nominacje. W maju ARiMR została laureatem głównej nagrody w dziedzinie „Innowacyjne wykorzystanie technologii open source i konteneryzacji w sektorze public”. To wyróżnienie zostało jej przyznane podczas jednej z największych w Europie konferencji poświęconych oprogramowaniu i idei „open source”, zorganizowanej przez firmę Linux Polska. ARiMR otrzymała nagrodę “Złotego Herolda” drugiego stopnia przyznawaną przez Forum Teleinformatyki. Kolejnym wyróżnieniem od  branży IT dla ARiMR jest to że Agencja znalazła się w gronie finalistów prestiżowego konkursu Digital Excellence Awards 2018.  Jako  jedyny podmiot z sektora publicznego. Jury doceniło Agencję za cyfryzację składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz przełamanie wieloletniego schematu działania agencji rządowych, które realizację projektów IT zlecały firmom zewnętrznym, nie inwestując we własne kadry oraz know-how. 

Czy wprowadzenie aplikacji elektronicznych takich jak eWniosek Plus oraz w ostatnim czasie IRZPlus jest funkcjonalne?

Tak, z całą pewnością usprawnia pracę, zwiększa dostępność beneficjenta, powoduje również oszczędność czasu rolnika i środków na pokrycie wizyt rolnika w siedzibie biura.

Działania, o których Pan wspomniał dotyczą płatności bezpośrednich, a co z dotacjami na inwestycje, czy ich już nie będzie?

Oczywiście, że będą. W 2018 r. przeprowadzono kilka naborów wniosków na działania o charakterze inwestycyjnym. Najważniejszym i cieszącym się największym zainteresowaniem rolników było działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Dzięki zwiększeniu limitu dostępnych środków finansowych większe grono rolników ma szansę skorzystać z tych środków. Do końca 2018 roku będziemy jeszcze przyjmować wnioski o wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się na zmianę profilu działalności lub na przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi. I tak 100 tys. zł bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będzie  można uzyskać składając wniosek w trwającym naborze do 13 listopada 2018 roku. Natomiast rolnicy, którzy zdecydowali się na czasowe (min. 5 lat) lub trwałe zaprzestanie prowadzenia posiadanego gospodarstwa mogą je przekazać innemu rolnikowi, otrzymają pomoc z ARiMR, jeśli złożą wniosek do dnia 27 października 2018 r. W tym działaniu  wysokość pomocy stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku, a wsparcie to wypłacane jest jednorazowo.  

Jakie zmiany udało się  Panu zrealizować podczas pracy na stanowisku Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego? 

Jest wiele istotnych spraw, przede wszystkim pracowniczych, które udało się zrealizować. Pracownikom Agencji poprawiły się warunki finansowe oraz w kilku placówkach udało nam się poprawić warunki pracy, zwiększyć powierzchnię, przystosować do pracy biurowej.  W związku z przejęciem od dnia 1 września 2017 r. zadań, realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego, udało nam się przenieść siedzibę Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich do kompleksu biurowo- usługowego „Technik-Park”  przy ul. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie, gdzie mieści się wspomniany wcześniej Wydział Tworzenia Oprogramowania DI. Dzięki tej przeprowadzce udało nam się zwiększyć powierzchnię przypadającą na pracowników pozostałych komórek organizacyjnych Oddziału Regionalnego. Dodam jeszcze, iż w lutym 2018 r. udało nam się zmienić również siedzibę Zamojskiego Biura Powiatowego. Ta przeprowadzka również w znaczący sposób poprawiła warunki pracy pracowników biura.

W roku bieżącym dzięki środkom z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wyniku rozmów prowadzonych przez Kierownictwo Agencji w naszym województwie udało się przyjąć na staż około 60 osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Na zakończenie chciałbym zapewnić, że Agencja tak jak dotąd, będzie starała się, jak najlepiej wykonywać powierzone jej zadania, zyskując tym samym satysfakcję z efektów naszej pracy i życzliwość rolników. Dziękuję za rozmowę.

Poprzedni artykułZamość: Widowiskowa ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy. Wystąpi zespół Night Rider Symphony
Następny artykułPILNE! Mieszkańcy kilkunastu miejscowości w trzech gminach znów bez wody pitnej. W wodociągu w Wierzbie wykryto bakterię coli
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments