Dobra wiadomość! Ponad 17 mln zł na zamojską kardiologię. Budowa rozpoczęta.

0
1072
GAIA

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zostanie rozbudowany. W nowym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku mieścił się będzie oddział kardiologiczny. Generalny remont i modernizację przejdą też pomieszczenia „starej” kardiologii. Na te inwestycje szpital „papieski” uzyskał unijne dofinansowanie. W piątek, 7 września 2018 r. podpisano akt erekcyjny, wmurowano kamień węgielny oraz poświęcono plac budowy pod rozbudowę Oddziału Kardiologicznego. Podczas uroczystości odbyło się także oficjalne otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego Zakładu Rehabilitacji, którego remont przeprowadzono w pierwszej połowie 2018 r.

Inwestycja rozbudowy Oddziału Kardiologicznego jest realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medycyny”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Planowana wartość inwestycji to ok. 17,2 mln zł., w tym wkład UE ok. 14,6 mln., a wkład budżetu województwa ok. 2,6 mln. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2020 r.

Inwestycja obejmuje dobudowę trzykondygnacyjnego budynku do Bloku A od strony północnej (zlokalizowane zostaną tutaj m.in.: poradnie kardiologiczne i pomieszczeniapróby wysiłkowej, sale wzmożonego nadzoru kardiologicznego, sale operacyjne: hybrydowa, sala dla Kardiologii i Kardiochirurgii, sala zabiegowa), modernizację Oddziału Kardiologicznego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Celem budowy jest połączenie sal operacyjnych z salami intensywnego nadzorupooperacyjnego wraz z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej oraz wdrożenienowoczesnych i kompleksowych metod leczenia chorób serca i naczyń.

Zasadniczym efektem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb, które dotychczas nie były zaspokajane w zakresie opieki koordynowanej. Działania te wpłyną na obniżenie kosztów leczenia i szybszy powrót pacjentów do zdrowia i normalnej egzystencji.

Podczas uroczystości odbyło się także otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego Zakładu Rehabilitacji. Jego remont przeprowadzono w pierwszej połowie 2018 r. W ramach modernizacji przeprowadzono roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych i ściennych, wymianie instalacji sanitarnych z przyborami, wymianie oświetlenia oraz sufitu podwieszanego. Remontem zostały objęte pomieszczenia fizykoterapii, hydroterapii, sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i sanitariaty.

Koszt modernizacji wyniósł ponad 0,5 mln złotych i został sfinansowany w całości ze środków własnych Szpitala. Należy podkreślić, iż w ciągu dnia do Zakładu Rehabilitacji jest przyjmowanych ok. 300 – 350 pacjentów.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments