Sprzęt ratujący życie dostaną jednostki OSP z Gminy Hrubieszów

0
584

21 sierpnia 2018 r. Gmina Hrubieszów zawarła umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 66 044,29 zł. Wkład własny gminy wynosi jedynie 667,11 zł.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na doposażenie 6 jednostek OSP z terenu Gminy Hrubieszów w łącznie kilkanaście sztuk sprzętów pomagających ratować życie i zwiększających bezpieczeństwo bezpośrednio na miejscu wypadku i innych zdarzeń. Wśród zakupów mają znaleźć się dwa defibrylatory, które trafią do OSP w Dziekanowie i OSP w Teptiukowie. Obie jednostki znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Oprócz tego doposażone zostaną jednostki z: Czerniczyna, Kobła, Moniatycz i Stefankowic. Dofinansowanie zostało przyznane po zaakceptowaniu, złożonej przez gminę oferty.

W ofercie można było wnioskować o sprzęty, określone w zamkniętym katalogu, udostępnionym przez Ministerstwo. Planuje się, że zadanie zostanie zrealizowane do października br.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments