Będzie SOR i lądowisko dla śmigłowców w tomaszowskim szpitalu

0
571
www.powiat-tomaszowski.com.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim realizuje projekt pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”.

 

Głównymi założeniami projektu są:

  • budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny,
  • budowa garaży dla pojazdów ratownictwa medycznego,
  • budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego.

 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu tomaszowskiego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania nowo-utworzonego szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców. Poprzez jego realizację zostanie zapewnione udzielanie świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie, co dzięki poprawie stanu zdrowia społeczeństwa spowoduje wzrost liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy. Zakres inwestycji wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych w oparciu o standardy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej.

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0131/16/00 jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 , Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments