Podpisano porozumienie ws. budowy pod Komarowem Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej [ZDJĘCIA]

0
975
GAIA

30 lipca w zamojskim Klubie Batalionowym odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość poświęcona budowie w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. W spotkaniu udział wzięli: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” – Tomasz Dudek oraz Sekretarz ŚZŻAK O/Zamość, mieszkaniec gminy Komarów – Witold Marucha.

            W trakcie konferencji przedstawiony został projekt Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” zdecydowało o wskrzeszeniu pomysłu budowy pomnika jeszcze w 2007  roku. Zaprezentowany wizerunek pomnika nawiązuje do pierwotnej wersji projektu z 1936 roku. Nowy monument, o wysokości 18 metrów, u swojej podstawy zawiera mauzoleum z platformą widokową, nad którą górują skrzydła husarskie oraz sylwetki szarżujących kawalerzystów. Na ścianach postumentu widnieją znaki wszystkich pułków kawalerii i artylerii konnej. Pomnik zostanie wzniesiony w pasmie wzgórza 255 w Wolicy Śniatyckiej, o które toczyły się boje dnia 31 sierpnia 1920 roku. Budowa pomnika jest spełnieniem testamentu kawalerzystów II RP, a planowane odsłonięcie przypadnie w 100. rocznicę Bitwy pod Komarowem w 2020 roku.

            Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie porozumienia, dotyczącego współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W ramach niniejszej współpracy Światowy Związek jest upoważniony do podejmowania działań w zakresie promocji projektu związanego z budową pomnika, kontaktów z mediami, w tym wystąpień publicznych w sprawie budowy pomnika, a także do procedowania i wnioskowania o środki na rzecz budowy pomnika.

            Jak podkreślał Tomasz Dudek członkowie ŚZŻAK O/Zamość, a szczególnie Poseł Sławomir Zawiślak i Witold Marucha, są ogromnym wsparciem i służą pomocą zarówno w zakresie promocji, jak i pozyskiwania środków na budowę pomnika. Warto podkreślić, że mimo braku wsparcia ze strony obecnej władzy lokalnej, Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem od czasu rozpoczęcia współpracy z ŚZŻAK Okręg Zamość może prężnie się rozwijać, z rozmachem organizować coroczne uroczystości upamiętniające bohaterstwo zwycięskiej jazdy polskiej w boju z Armią Budionnego. Dzięki podjętej kilka lat temu współpracy z ww. Związkiem Stowarzyszenie mogło m. in. nawiązać kontakt z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Obrony Narodowej, co w przyszłości zaskutkuje planami dofinansowania tej inwestycji, która będzie nie tylko formą upamiętnienia bitwy, ale także – co jest dla obu organizacji pozarządowych równie ważne – pozwoli na turystyczny rozwój regionu. Poseł S. Zawiślak i Witold Marucha – z ramienia ŚZŻAK O/Zamość, który jest współorganizatorem corocznych obchodów rocznicy Bitwy pod Komarowem – są również czynnie zaangażowani w obecną edycję tego kilkudniowego wydarzenia, podczas  którego m.in. będzie można obejrzeć po raz kolejny największą w Europie inscenizację bitwy kawaleryjskiej.  Podczas tegorocznej Komarowskiej Potrzeby, z inicjatywy Pana Witolda Maruchy odbędzie się również wspólne śpiewanie pieśni legionowych, do którego udziału już teraz serdecznie zapraszamy.

            Podczas konferencji zostały także przedstawione szczegóły dotyczące etapów budowy pomnika. W tym miejscu warto wspomnieć, że od kilku lat prowadzona jest publiczna zbiórka pieniędzy na ten cel, dodatkowo środki finansowe można także wpłacać  na specjalnie utworzone subkonto. Potwierdzeniem każdej wpłaty są okolicznościowe cegiełki i certyfikaty. Zapowiedziano również licytację banneru przedstawiającego projekt pomnika, z podpisami gwiazd biorących udział w meczu Gortat Team vs. Wojsko Polskie. Ponadto zgodnie z założeniem, elementy pomnika przedstawiające znaki wszystkich pułków kawalerii i artylerii, w części sfinansowane zostaną przez środowisko kawaleryjskie.

             W czasie konferencji podkreślano, że w proces budowy pomnika zaangażowane jest także środowisko wojskowe. Swoją pomoc zaoferowały m.in.: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego czy 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany. Jak podkreślał Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Dudek, niniejszy pomnik będzie łączył nie tylko środowisko kawaleryjskie, ale i wojskowe, ponieważ przede wszystkim będzie to pomnik polskiego żołnierza.

[materiał nadesłany]

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments