300 zł na dziecko. Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

0
881
GAIA

W ramach nowego rządowego programu pn. „Dobry Start” rodzice będą raz w roku otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł na uczące się dziecko – bez względu na dochód. W Zamościu realizacją programu „Dobry Start” zajmuje się tutejsze Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Komu przysługuje świadczenie

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko do 20. roku życia rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej w przypadku osób niepełnosprawnych do  24 roku życia.

Świadczenie przysługuje również uczniom realizującym obowiązek szkolny w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno –wychowawczym.

Świadczenie nie przysługuje:

– dzieciom uczęszczającym do przedszkoli oraz realizującym roczne przygotowanie szkolne (tzw. „zerówka”) w szkole lub w przedszkolu,

– uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych,

– dzieciom lub osobom uczącym się które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” składać można online już od 1 lipca za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz rodzinom zastępczym oraz osobom uczącym się.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania.

Miejsce i termin składania wniosku

Wniosek o świadczenie „Dobry start” – można składać już od 1 lipca online za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną.

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać wniosek w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w pok. 25 (parter)

Wnioski przyjmowane będą w godzinach:

– poniedziałki, środy, czwartki 8:00 – 15:15

– wtorki 8:00 – 16:15

– piątki 8:00 – 14:45

Termin złożenia wniosków upływa 30 listopada, wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski. 

Dla mieszkańców Miasta Zamość jest to MCPR Zamość

Informacja telefoniczna – 84 677 66 09

 

Gdzie można pobrać wniosek?

Druki w formie papierowej od 2 lipca będą dostępne do pobrania w siedzibie:

Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,

Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57

ponadto wnioski można pobrać na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w zakładce „wnioski” (druk do pobrania)- http://www.mcpr.zamosc.pl/wnioski

 Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa świadczenia „Dobry start” oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments