Zamość: Więcej kasy na osiedla!

0
609

2 mln zł – tyle zamojski magistrat przeznaczy na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. To o 400 tys. zł więcej niż dotychczas.

Każde z 16 zamojskich osiedli będzie miało do dyspozycji kwotę w wysokości 125 tys. zł.

Nabór wniosków już się rozpoczął.

Propozycje będą przyjmowane do 15 lipca. Regulamin określa, że propozycję projektu do zrealizowania w ramach BO może zgłosić minimum 10 mieszkańców miasta.

Aby zgłosić projekt, należy złożyć poprawnie wypełniony formularz do zarządów właściwych osiedli, Biura Obsługi Interesanta UM lub przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres: [email protected] Decyduje data wpływu. Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zamosc.pl), a także dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz siedzibie zarządu osiedla.

Zgłoszony projekt może dotyczyć wyłącznie osiedla, w którym zamieszkuje mieszkaniec miasta składający dany projekt.

Projekty zgłoszone w regulaminowym terminie, zostaną zaopiniowane przez powołany zespół, który oceni je pod kątem możliwości realizacji. W ocenie będą brane pod uwagę m.in. stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji zadania oraz spełnienie warunku o nie przekroczeniu kwoty przeznaczonej na realizację projektu (125 000 zł).

O tym, który z projektów zostanie zrealizowany, zdecydują sami mieszkańcy w głosowaniu tradycyjnym lub elektronicznym, zaplanowanym zwykle od stycznia do marca.

6818 budzet obywatelski 2019 Zamość: Więcej kasy na osiedla!

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments