Klub Radnych PiS przeciwko absolutorium

0
517
Starosta Powiatu Zamojskiego - Henryk Matej (PSL). Fot. archiwum NKZ

Klub Radnych PiS w Radzie Powiatu Zamojskiego poinformował, że zagłosuje przeciwko udzieleniu absolutorium za 2017 r. Zarządowi Powiatu Zamojskiego.

 20 czerwca, na posiedzeniu Klubu Radnych PiS Powiatu Zamojskiego, odbyła się dyskusja w sprawie podsumowania działalności Zarządu Powiatu Zamojskiego w kontekście realizacji uchwały budżetowej za rok 2017.

– Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zamojskiego za 2017 rok potwierdza, że merytoryczna treść sprawozdania oraz opinia RIO nie wykazują uchybień formalnych Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu, niemniej jednak radni klubu zauważają szereg innych błędów i niedociągnięć w działalności Zarządu, w tym Starosty Zamojskiego. – informuje w imieniu Klubu Radnych PIS w Radzie Powiatu Zamojskiego, jego przewodniczący Krzysztof Gałaszkiewicz.

Zdaniem radnych PIS do najważniejszych z nich należą:

  1. Brak wypracowanych, czytelnych reguł podziału środków na remonty dróg powiatowych współfinansowanych z samorządami gmin powiatu zamojskiego, które powinny uwzględniać m. in. stan techniczny dróg, wkład finansowy samorządu czy natężenie ruchu na danej drodze.  Można odnieść wrażenie graniczące z pewnością iż drogi są budowane w okręgach wyborczych członków zarządu powiatu, a więc mamy do czynienia z uznaniowością i działaniem doraźnym, bez robienia planów na przyszłe lata. W zarządzaniu brakuje strategicznego spojrzenia na rozwój infrastruktury drogowej powiatu.
  2. Brak nadzoru właścicielskiego nad domem dziecka nr 2 w Zwierzyńcu. Kontrole Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wykazały szereg uchybień i zaniedbań ze strony dyrekcji domu dziecka a tym samym i zarządu powiatu, co skutkowało wprowadzeniem w jednostce planu naprawczego. Dodatkowo, utrzymująca się od 2015 r. zła atmosfera panująca w jednostce, w tym narastający konflikt pracowników z dyrekcją, negatywnie przełożyły się na podstawowe zadanie jednostki, jakim są funkcja opiekuńczo-wychowawcza  i dobro jej wychowanków.
  3. Wieloletnie zaniedbania w zakresie postępowania naprawczego, realizowanego w związku ze złą kondycją finansową szpitala w Szczebrzeszynie, który nadal nie funkcjonuje prawidłowo.
  4. Brak  reakcji  zarządu powiatu na sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze sanatorium rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie generujące znaczną stratę  na koniec 2017 roku.

-W przekonaniu radnych klubu PiS Powiatu Zamojskiego fakty te mają bezpośrednie przełożenie na rozwój powiatu, powodując zahamowanie tego rozwoju i doprowadzając do zwykłego administrowania budżetem – pisze Gałszkiewicz i dodaje, że w związku z tym Klub Radnych PiS zdecydował o głosowaniu przeciwko udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2017 r.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments