Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta. Jak zagłosują radni?

0
389

W najbliższy poniedziałek zamojscy radni zdecydują czy udzielą absolutorium Prezydentowi Andrzejowi Wnukowi za wykonanie budżetu w 2017 roku. Sesja absolutoryjna Rady Miasta Zamość odbędzie się 25 czerwca 2018 r. w sali Consulatus w Ratuszu. Początek obrad o godz.1300.

Nieudzielenie absolutorium prezydentowi miasta według ustawy o samorządzie terytorialnym jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie władz wykonawczych w mieście.

Zanim jednak radni podejmą decyzję w tej sprawie, rozpatrzą sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i zapoznają się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przypomnijmy, że sesje są otwarte dla każdego mieszkańca. Zamościanie mogą też aktywnie brać udział w posiedzeniach i zabierać głos w przewidzianym do tego trybie.

Porządek obrad najbliższej sesji zapowiada się następująco:

0porzadek sesji Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta. Jak zagłosują radni?

0porzadek sesji 2 Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta. Jak zagłosują radni?

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments