Zamość: Chcesz coś zmienić na swoim osiedlu? Złóż swój projekt do Budżetu Obywatelskiego

0
274

Rozpoczął się nabór wniosków kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Zamościu. Propozycje będą przyjmowane do 15 lipca. Regulamin określa, że propozycję projektu do zrealizowania w ramach BO może zgłosić minimum 10 mieszkańców miasta.

Na realizację działań przeznaczono, tak jak w roku ubiegłym, łącznie kwotę 1 600 000 zł. Po 100 000 zł dla każdego z 16 osiedli.

Aby zgłosić projekt, należy złożyć poprawnie wypełniony formularz do zarządów właściwych osiedli, Biura Obsługi Interesanta UM lub przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres: [email protected] Decyduje data wpływu. Formularz zgłosze- nia projektu do Budżetu Obywatelskiego jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zamosc.pl), a także dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz siedzibie zarządu osiedla.

Zgłoszony projekt może dotyczyć wyłącznie osiedla, w którym zamieszkuje mieszkaniec miasta składający dany projekt.

Projekty zgłoszone w regulaminowym terminie, zostaną zaopiniowane przez powoła- ny zespół, który oceni je pod kątem możliwości realizacji. W ocenie będą brane pod uwagę m.in. stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji zadania oraz spełnienie warunku o nie przekroczeniu kwoty przeznaczonej na realizację projektu (100 000 zł).

O tym, który z projektów zostanie zrealizowany, zdecydują sami mieszkańcy w głosowaniu tradycyjnym lub elektronicznym, zaplanowanym zwykle od stycznia do marca.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments