Jubileusz 100-lecia “dwójki” (FOTO)

0
1737

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza swój doniosły jubileusz ma już za sobą. W dniach 10 i 11 maja „dwójka” świętowała zaszczytną rocznicę 100-lecia istnienia.

Uroczyste świętowanie rozpoczęła msza święta w Kościele p.w. św. Krzyża. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Zamojskim Domu Kultury. Zgromadzonych w ZDKu Gości, przywitała Dyrektor Szkoły Dominika Gil.

W Jubileuszu uczestniczyli: Izabela Kawałko – Terlecka, reprezentująca Posła Sławomira Zawiślaka; Joanna Jabłońska, reprezentująca Senatora Jerzego Chróścikowskiego; Witold Marucha, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka;  ks. bp. Mariusz Leszczyński; Marian Jaworski, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego; Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty; Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość; Andrzej Zastąpiło Zastępca Prezydenta Miasta Zamość; Agnieszka Kowal Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość;  Jerzy Michalski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty w Zamościu; Tomasz Zieliński Dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratora Oświaty w Zamościu; Monika Żur Zastępca Dyrektora Delegatury Lubelskiego Kuratora Oświaty w Zamościu; Jadwiga Kijek Skarbnik Urzędu Miasta Zamość; dyrektorzy wydziałów UM Zamość: Małgorzata Bzówka, Krzysztof Rusztyn, Damian Miechowicz; ks. dziekan Stanisław Bachor; ks. kan. Jan Andrzej Chmaj; Janusz Nowosad Dyrektor Zamojskiego Domu Kultury; dr Andrzej Samborski Rektor PWSZ; Jarosław Maluha Dyrektor PGK w Zamościu; Maciej Cybulski Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzańskiej; Monika Bednarczyk, reprezentująca Dyrektora Straży Miejskiej w Zamościu Mariana Puszkę; Andrzej Olborski Dyrektor PGE Zamość; Antoni Pawluk Dyrektor Polisa Życie w Zamościu; radni Rady Miasta Zamość: Dorota Nowosad, Marta Pfeifer, Piotr Kurzępa, Marek Kudela, Rafał Zwolak; Alina Kolibska Przewodnicząca Osiedla Nowe Miasto; byli dyrektorzy i wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zamościu: Jerzy Grabowski, Andrzej Morawski, Alina Bodys, Balbina Drzewicka, Urszula Gronowska, Danuta Grudzień, Maria Meibaum, Barbara Zienkiewicz, Dariusz Królikowski, Adam Krzyszczuk; Teresa Czyżewska Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Zamościu; dyrektorzy szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza z pocztami sztandarowymi: Anna Kupiec-Niedźwiedź Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie, Elżbieta Widyma Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowcu, Aneta Dudek Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu, Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie, Bogumiła Kukiełka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach; Dariusz Pańko Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty; Małgorzata Nowosad-Pałczyńska Prezes Oddziału ZNP w Zamościu, Artur Gontarz Kierownik LSCDN w Zamościu; dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych, podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli, dyrektorzy placówek oświatowych, poradni i burs; grono pedagogiczne oraz pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Nr 2, emerytowani nauczyciele i byli pracownicy szkoły; pracownicy Wydziału Oświaty w Zamościu, pracownicy Delegatury Kuratorium Lubelskiego w Zamościu; rodzice, uczniowie, absolwenci i przyjaciele Szkoły Podstawowej Nr 2.

Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych Gości, dyrektor szkoły Dominika Gil, poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci wychowawców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, którzy już odeszli.

„Wiek temu, gdy rodziła się niepodległa Polska, na mapie ojczystego szkolnictwa, pojawiła się nowa placówka edukacyjna, jednoklasowa szkoła mieszana – nasza „dwójka”. (…) Jubileusz, jest okazją do wspomnień, które na zawsze pozostają w pamięci nauczycieli i absolwentów. (…) Szkoła podstawowa to dla byłych uczniów niezapomniane chwile z dzieciństwa, przypomniane chwile wspólnych wycieczek, eskapad, zabaw, które przeżywane były z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami. Szkoła to miejsce w którym uczniowie zostawili cząstkę siebie. To tu, na korytarzach, w klasach, rodziły się pierwsze przyjaźnie, miłości, pierwsze rozstania i porażki. Dla nauczycieli to chwila, kiedy mogą wrócić do czasów, kiedy zaczynali pracę, podejmowali pierwsze szkolne decyzje i musieli zaistnieć w szkolnej rzeczywistości” – powiedziała w słowach wstępu dyrektor Dominika Gil.

Dyrektor, z dumą przyznała, że patrząc z perspektywy lat, szkoła celująco wypełniła swoje zadanie. Cele dydaktyczne, jakie stawiano szkole, zostały zrealizowane. Świadczy o tym, fakt, że wychowankowie „dwójki” niejednokrotnie napawali swoich nauczycieli i wychowawców dumą osiągając w życiu dorosłym sukcesy, realizując marzenia. Chluba są absolwenci, którzy pełnią zaszczytne funkcje w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Podczas uroczystości nastąpiło pożegnanie starego sztandaru szkoły i przekazanie nowego, który ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2. Sztandar szkoły jest symbolem najważniejszych wartości, honoru i tradycji. Jest także zobowiązaniem do godnego wypełniania obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i Narodu. Pamiątkowe gwoździe do drzewca sztandaru przybili: Izabela Kawałko – Terlecka, w imieniu Posła Zawiślaka, Joanna Jabłońska, w imieniu Senatora Chróścikowskiego; Witold Marucha, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, ks. bp. Mariusz Leszczyński; Marian Jaworski, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydent Andrzej Wnuk (absolwent szkoły), dr Andrzej Samborski (absolwent szkoły) w imieniu szkół wyższych, w imieniu szkół ponadpodstawowych Antoni Szostek Dyrektor III LO w Zamościu, w imieniu szkół podstawowych Alicja Dubel Dyrektor SP Nr 7 w Zamościu, w imieniu przedszkoli miejskich Anna Pietrzniak Dyrektor Przedszkola Nr 10, Janusz Nowosad Dyrektor ZDK, jako przedstawiciel placówek kulturalnych, Dyrektor Jadwiga Widyma jako przedstawiciel szkół sienkiewiczowskich, Andrzej Olborski w imieniu sponsorów, w imieniu rodziców Artur Oszajca, a w imieniu nauczycieli i pracowników „dwójki” aktu przybicia dokonała dyrektor Dominika Gil, w imieniu uczniów Julia Sobczuk Przewodnicząca SU, w imieniu absolwentów Katarzyna Strach.

Po prezentacji nowego sztandaru szkoły, odśpiewano hymn szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 2 została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Wnuka medalem „Zasłużony dla Zamościa”. Wręczono także medale, odznaczenia, grawertony i dyplomy  przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 uhonorowano: Jerzego Grabowskiego, Alinę Bodys, Urszulę Gronowską, Barbarę Zienkiewicz, Alinę Barańską, Dorotę Kolimagę, Dorotę Zawiślak oraz Szkołę Podstawową Nr 2, Zygmunta Kowalskiego, Dariusza Królikowskiego, Balbinę Drzewicka i Adama Krzyszczuka, Wandę Piróg, Danutę Grudzień, Marię Mejbaum i Joannę Kaczeburę.

W programie obchodów 100-lecia, znalazły się także wystąpienia okolicznościowe, gratulacje, kwiaty i życzenia kolejnych 100 lat najlepszego rozwoju całej społeczności szkolnej, a na zakończenie bogata część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli „dwójki”.

Mury szkoły także stały otworem. Chętnych do sentymentalnej podróży do lat podstawówki, witały szkolne korytarze i ławy, specjalnie przygotowana wystawa oraz kroniki szkolne.

Nowy Kurier Zamojski miał przyjemność być patronem medialnym jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu.

 

 

Poprzedni artykułKierowco, noga z gazu! Wzmożone kontrole policji na drogach
Następny artykułDrużyna strażaków najlepsza! (FOTORELACJA – DUŻO ZDJĘĆ)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments