Gminne inwestycje za ok. 15 milionów

0
411
Na przebudowę drogi w Kalinowicach gmina Zamość otrzymała dofinansowanie  z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. We wtorek 14 listopada odebrano zrealizowaną inwestycję. Fot. UG Zamość
GAIA

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podsumował wydatki budżetowe Gminy Zamość, wyliczając inwestycje zrealizowane na terenie gminy w 2017 roku.

„Ustawa o finansach publicznych nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia do końca miesiąca marca sprawozdania z wykonania budżetu poprzedniego roku. Dokument ten jest przedkładany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Gminy. Jest on podstawą do prac Komisji Rady, w tym w szczególności Komisji Rewizyjnej, związanych z udzieleniem lub nieudzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Rada Gminy ma obowiązek dokonać tej oceny pracy Wójta i Administracji najpóźniej do końca miesiąca czerwca. Od kolejnej kadencji organów samorządów gminnych Rada będzie dodatkowo rozpatrywała przedstawiony przez Wójta raport o stanie Gminy. Realizacja zadań budżetowych jest więc dzisiaj i będzie w przyszłości ważnym elementem oceny stanu gminnego gospodarowania.” – czytamy na stronie urzędu gminy.

Inwestycje, realizowane przez gminę w 2017 przy udziale środków Unii Europejskiej to wydatek wynoszący: 6 621 508,36. To 14 inwestycji, m.in.:

 • Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – Etap II,
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110409L w m. Kalinowice (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej w Zamościu),
 • Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Białowola,
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110409L w m. Kalinowice (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej w Zamościu),
 • Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość,

Inwestycje Gminy Zamość, realizowane wraz z samorządami Powiatu i Województwa to 8 projektów o łącznej wartości 1 816 932,16. Są to m.in.:

 • Budowa chodnika w m. Łapiguz w ciągu drogi woj. nr 843,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3248L na odcinku Żdanów, Zwódne, Pniówek,
 • Budowa zatok autobusowych i przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 849 w miejscowości Skokówka (ul. Ordynacka),
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3226L w miejscowościach Sitaniec i Sitaniec Kolonia,

Inwestycje na drogach gminnych zrealizowane w 2017 roku kosztowały 3 364 867,97, zaś, inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego to koszt 775 033,29 (zamontowano lub zmodernizowano 209 punktów świetlnych na 7289 mb oświetlenia ulicznego). Realizacja projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej to koszt 799 268,35. Wykonano 3 709,5 mb sieci wodociągowej (22 szt. przyłączy) oraz 192 mb sieć kanalizacji sanitarnej.

Pozostałe zrealizowane zadania Gminy Zamość pochłonęły 1 313 442,35. Na ten koszt składają się m.in.:

 • Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach,
 • Prace budowlane obiektu administracyjno – socjalnego kompleksu sportowego w Zawadzie,
 • Urządzenie placów wiejskich, doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Wieprzec, Wierzchowiny, Skokówka, Zwódne, Bortatycze Kolonia, Szopinek, Jatutów, Pniówek, Białobrzegi, Łapiguz, Wólka Wieprzecka, Wychody,

Dokładne zestawienie inwestycji oraz przychodów Gminy Zamość dostępne jest TUTAJ

Wójt Gminy Zamość deklaruje chęć rozmów na tematy gminne: „Rok wyborów samorządowych jest dobrym czasem na spokojne i merytoryczne rozmowy o gminnych” – pisze na łamach Biuletynu Samorządu Gminy Zamość, zachęcając do kontaktu.

 

 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments