Najświeższe oferty pracy na rynku lokalnym

0
380
GAIA

Prezentujemy najnowsze ofert pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu.

Agent do spraw zakupów

Zakres obowiązków: Organizacja i przygotowanie oraz realizacja procesów zakupu poprzez aktywne wyszukiwanie dostawców. Dokonywanie analizy zapotrzebowania i warunków finansowych. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji i rejestrów dostaw, sprzedaży. Koordynacja logistyczna dostaw od producenta materiałów budowlanych na plac budowy.

Oferowane stanowisko: Animator czasu wolnego

Zakres obowiązków: Organizacja czasu wolnego dzieci, organizowanie gier i zabaw dla dzieci.
Istnieje możliwośc dojazdu z Zamościa na miejsce pracy.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta (specj. drogowa)

Zakres obowiązków: – opracowywanie projektów konstrukcji podbudowy dróg,
– nadzorowanie wykonania robót drogowych,
– projektowanie i nadzorowanie wykonywania poszerzeń, modernizacji i wzmocnień dróg i ulic 

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta (specj. sanitarna)

Zakres obowiązków: – doradzanie w projektowaniu systemów instalacji sanitarnych,
– opracowywanie projektów sanitarnych,
– opracowywanie wytycznych projektowania oraz warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych;

Oferowane stanowisko: Barista/sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż i parzanie kawy.

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, obsługa baru. Praca w restauracji Sobie Pan.

Oferowane stanowisko: Barman/kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień i naczyń na sali.

Oferowane stanowisko: Bileter

Zakres obowiązków: Kontrola biletów

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót drogowych, układanie kostki brukowej. 

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Produkcja wyrobów z ciasta drożdżowego i półfrancuskiego.

Oferowane stanowisko: Dekarz

Zakres obowiązków: Krycie dachów i ich konstrukcje montowania okien dachowych, włazów, konstrukcje dachowe, obróbki dekarskie, montowanie systemów rynnowych.

Oferowane stanowisko: Dekarz

Zakres obowiązków: Pokrycia dachowe, praca na wysokości. Praca naterenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę klientów w biurze obsługi klienta (informowanie klientów o cenie i zakresie świadczonych usług) , proponowanie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów, organizowanie pracy samochodów serwisowych

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, zawieranie umów o pożyczkę. 

Oferowane stanowisko: Elektromechanik

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych. Wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektroenergetycznych. Prace pomocnicze przy obsłudze amoniakalnych urządzeń chłodniczych (sprężarki)

Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: Prace przy instalacjach oraz sieciach elektroenergetycznych. Praca w delegacjach. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przejazdy.

Oferowane stanowisko: Elektromonter na budowach

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i sieci zewn. kablowych oraz linii napowietrznych. Oczekiwana gotowość do wyjazdów delegacyjnych na obiektach w całej Polsce.

Oferowane stanowisko: Fakturzystka

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wystawianie faktur. Kontrola poprawności przychodzących i wychodzących dokumentów handlowych. Kontrola zgodności: cennika, zamówienia, PZ i faktury. Praca w sklepie E’Leclerc.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Koloryzacja, upięcia, strzyżenie.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości instytucji kultury, sporządzanie list płac (program Kadry i Płace), wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sprawozdawczość finansowa.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy/a

Zakres obowiązków: a) opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji regulującej wewnętrzne zasady prowadzenia rachunkowości w tym zakładowego planu kont.
b) prowadzenie rachunkowości według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
c) organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych badanie projektów umów i porozumień powodujących powstanie zobowiązań, badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów odzwierciedlających wszystkie operacje finansowe,
d) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, w tym zapewnienie terminowego ściągania należności,
e) opracowywanie planów finansowych oraz propozycji zmian w planach w trakcie roku obrotowego,
f) dokonywanie analiz ekonomicznych i opracowywanie wniosków dotyczących racjonalizacji kosztów,
g) zapewnienie terminowego rozliczenia inwentaryzacji majątku trwałegoi obrotowego,
h) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, budżetowej
i finansowej OPZiWR,
i) prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników m. in. sporządzanie list płac, list zasiłków, kart wynagrodzeń,
j) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników tj. terminowe zgłaszanie do ubezpieczeń, przekazywanie do ZUS należnych składek, sporządzanie obowiązującej dokumentacji rozliczeniowej
k) wykonywanie czynności związanych z administracyjna obsługą Organizatora77,
l) terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie rozliczenia podatku dochodowego.
 Warunki pracy na stanowisku:
zatrudnienie w wymiarze czasu pracy 3/8 etatu
wykonywanie czynności biurowych i kontrolnych
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
g) referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
h) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

Oferowane stanowisko: Główny księgowy/a

Zakres obowiązków: a) opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji regulującej wewnętrzne zasady prowadzenia rachunkowości w tym zakładowego planu kont.
b) prowadzenie rachunkowości według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
c) organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych badanie projektów umów i porozumień powodujących powstanie zobowiązań, badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów odzwierciedlających wszystkie operacje finansowe,
d) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, w tym zapewnienie terminowego ściągania należności,
e) opracowywanie planów finansowych oraz propozycji zmian w planach w trakcie roku obrotowego,
f) dokonywanie analiz ekonomicznych i opracowywanie wniosków dotyczących racjonalizacji kosztów,
g) zapewnienie terminowego rozliczenia inwentaryzacji majątku trwałegoi obrotowego,

h) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, budżetowej
i finansowej OPZiWR,
i) prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników m. in. sporządzanie list płac, list zasiłków, kart wynagrodzeń,
j) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników tj. terminowe zgłaszanie do ubezpieczeń, przekazywanie do ZUS należnych składek, sporządzanie obowiązującej dokumentacji rozliczeniowej
k) wykonywanie czynności związanych z administracyjna obsługą Organizatora77,
l) terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie rozliczenia podatku dochodowego.
 Warunki pracy na stanowisku:
zatrudnienie w wymiarze czasu pracy 1/8 etatu
wykonywanie czynności biurowych i kontrolnych
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
g) referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
h) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

Oferowane stanowisko: Higienistka/asystentka/pomoc stomatologiczna

Zakres obowiązków: Praca w gabinecie stomatologicznym, pomoc w zabiegach dentystycznych

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Prace hydrauliczne, montaż instalacji sanitarnych i wod-kan.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii B i T

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg

Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Oferowane stanowisko: Kasjer/Doradca klienta

Zakres obowiązków: Sprzedaż produktów bankowych, obsługa kasowa, prace biurowe, obsługa klienta w zakresie bankowości i ubezpieczeń

Oferowane stanowisko: Kasjer/Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa gości w ogródku kawiarnianym. Praca w restauracji Sobie Pan.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, dbanie o czystość stanowiska pracy.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa gosci hotelowych podczas śniadań, obiadów, kolacji. Obsługa grup i konferencji.

Oferowane stanowisko: Kelner/barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości restauracji, przyjmowanie zamówień i ich odpowiednia realizacja, dbałość o czystość i higienę miejsca pracy. Obsługa maszyn, urządzeń, narzędzi i drobnego sprzętu niezbędnego do przygotowania, przechowywania oraz wydawania napojów i deserów.

Oferowane stanowisko: Kierowca – dostawca

Zakres obowiązków: Dostawa towarów do klienta

Oferowane stanowisko: Kierowca kurier

Zakres obowiązków: Sortowanie paczek, ważenie i odbieranie paczek od klientów

Oferowane stanowisko: Kierowca pompo-betoniarki

Zakres obowiązków: Prowadzenie i obsługa pompo-gruszki

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Prowadzenie samochodu ciężarowego z przyczepą,
dostawa materiałów na budowę. Budowy realizowane na terenie woj. lubelskiego. 

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na trasie Ukraina, Polska, Włochy, Niemcy.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na terenie Polski na stałych trasach

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Prowadzenie samochodu dostawczego na trasach międznarodowych.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Transport towarów po UE praca w systemie 4/1.

Oferowane stanowisko: Kierowca/dostawca

Zakres obowiązków: Dostarczanie pizzy i posiłkow do klienta

Oferowane stanowisko: Konserwator – hydraulik

Zakres obowiązków: Wykonywanie drobnych napraw, monitorowanie stanu technicznego budynków, podstawowe naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Konstruktor maszyn

Zakres obowiązków: Tworzenie dokumentacji 2D i 3D. Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych. Odpowiedzialność za dobór odpowiednich materiałów w celu uzyskania zgodności z normami lub uzyskania odpowiednich atestów, homologacji oraz certyfikatów. Optymalizacja kosztów procesów technologicznych. Nadzór nad powierzonym procesem technologicznym. Wycena zapytań ofertowych, obsługa drukarek 3D

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów na twarz i ciało, manicure i pedicure.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Manicure, pedicure, henna brwi i rzęs, zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała, makijaż.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań, dobór odpowiednich składników do potraw.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie receptur i sporządzanie dań kuchni tureckiej.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw z karty dań. Praca w restauracji Sobie Pan.

Oferowane stanowisko: Kucharz – Pizzer

Zakres obowiązków: Przygotowywanie ciasta pizzowego, oraz dań z karty menu.

Oferowane stanowisko: Laborant-kontroler jakości

Zakres obowiązków: Praca w laboratorium: wykonywanie posiewów, odczytów mikrobiologicznych i ich analiza. Obsługa sprzętu laboratoryjnego, ocena jakościowa owoców i warzyw, pobieraniem próbek. 

Oferowane stanowisko: Lakiernik wyrobów drzewnych

Zakres obowiązków: Naprawy, sczyszczanie, impregnowanie, malowanie natryskowe, malowanie pędzlami.

Oferowane stanowisko: Lekarz weterynarii

Zakres obowiązków: Leczenie zwierząt towarzyszących.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Praca polega na przygotowaniu towaru wg zamówienia, oraz sprzedaży towaru, załadunek i dostawę na poszczególne punkty handlowe. 

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn budowlanych

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym.

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Naprawa samochodów

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: naprawa pojazdów samochodowych w firmie

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Naprawa pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy/Monter instalacji gazowych

Zakres obowiązków: Montaż i serwis instalacji gazowych w pojazdach samochodowych, montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego.

Oferowane stanowisko: Montażysta mebli

Zakres obowiązków: Przygotowanie mebli do montażu, montaż mebli u klienta, dopasowanie do pomieszczenia i wykonania mebli.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji

Zakres obowiązków: Montaż instalacji sanitarnych, hydraulicznych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – hydraulik

Zakres obowiązków: Montaż wodociągów i kanalizacji sanitarnych. 

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie odwiertów, prace hydrauliczne, spawanie, montaż instalacji sanitarnych, gazowych, wod-kan. i c.o.

Oferowane stanowisko: Monter ociepleń budynków

Zakres obowiązków: Docieplanie budynków (mieszanie kleju, farb, tynku), przyklejanie styropianu do budynku, cięcie styropianu, tynkowanie.

Oferowane stanowisko: Monter sieci

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac monterskich zwiazanych z rozwojem i konserwacją sieci. Wykonywanie przyłączy budynków, pionów technicznych, montaż światłowodów, motaż u klienta końcowego.

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Oferowane stanowisko: Murarz/tynkarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac budowlanych. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – technik mechanizacji rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Operator elektrycznego podnośnika nożycowego

Zakres obowiązków: Obsługa elektrycznego podnośnika nozycowego przy robotach elektrycznych, hydraulicznych. 

Oferowane stanowisko: Operator koparki

Zakres obowiązków: Równanie terenu, wykop pod fundamenty, załadunek, rozładunek towaru.

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Prace ziemne, obsługa koparko – ładowarki, praca na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn

Zakres obowiązków: Praca fizyczna, obsługa stołu montażowego, montaż elementów.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do produkcji ogrodzeń

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji ogrodzeń, 

Oferowane stanowisko: Operator obrabiarek CNC

Zakres obowiązków: Obróbka elementów, frezowanie, wiercenie

Oferowane stanowisko: Operator prasy

Zakres obowiązków: Obsługa maszyny – prasy

Oferowane stanowisko: Operator równiarki

Zakres obowiązków: Obsługa równiarki. Budowy na terenie woj. lubelskiego. 

Oferowane stanowisko: Operator równiarki

Zakres obowiązków: Obsługa równiarki. Budowy na terenie woj. lubelskiego. 

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń technicznych i audiowizualnych

Zakres obowiązków: Projekcja filmów, obsługa nagłośnienia

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku i sprzątanie pomieszczeń socjalno-biurowych.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach.

Oferowane stanowisko: OSOBA SPRZĄTAJĄCA

Zakres obowiązków: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA POWIERZONYCH OBIEKTACH

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przyjmowanie zamówień, podawanie posiłków, pomoc w ich przygotowywaniu. Praca w Kuchni Wojskowej na parkingu obok Browaru w Zwierzyńcu

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc przy przygotowywaniu posiłków z karty menu, utrzymanie czystości na miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w pracy w kuchni, oraz przygotowywanie posiłków z karty dań. Praca w restauracji Sobie Pan

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Prace kuchenne, pomoc w przygotowywaniu posiłków. 

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu posiłków na przyjęcia gastronomiczne, obsługa buferu śniadaniowego, utrzymanie czystości na kuchni i podlegających mu obszarów.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowaniu posiłków z karty menu, utrzymanie czystości na miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu posiłków w restauracji.

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace budowlane , Praca w delegacji (Warszawa)

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Budowa domków szkieletowych, Praca na terenie woj. Lubelskiego

Oferowane stanowisko: Pomocnik cukiernika

Zakres obowiązków: Produkcja kołaczy węgierskiech.

Oferowane stanowisko: Pomocnik dekarza

Zakres obowiązków: Praca na wyskokości. Prace dekarskie. 

Oferowane stanowisko: Pomocnik mechanika

Zakres obowiązków: Pomoc przy naprawie samochodów.

Oferowane stanowisko: Pomocnik operatora wytwórni mas bitumicznych

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych. Pracodawca zapewnia szkolenie.

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Obróbka drewna, montaż mebli

Oferowane stanowisko: Pracownik dociepleń

Zakres obowiązków: Docieplenia budynków, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Pracownik dociepleń budynków

Zakres obowiązków: Prace przy docieplaniu budynków.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Prace fizyczne w lesie w charakterze pomocnika drwala/pilarza i zrywkarza, przycinanie krzewów, drzew. Pomoc przy wywózce drewna.
Wyjmowanie sadzonek, sadzenie drzewek, pielenie.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace przy utrzymaniu czystości w pomieszczeniach socjalnych oraz terenu wokół budynków

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Dozorowanie obiektu, ochrona osób i mienia

Oferowane stanowisko: Prowadzący kurs obsługi kasy fiskalnej

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z obsługi kasy fiskalnej.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Aktywna sprzedaż pokryć dachowych, pomiar pokryć dachowych, rozwieszanie plakatów reklamowych, pozyskiwanie nowych klientów, oraz utrzymywanie dobrych relacji z już pozyskanymi.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprzedaż produktów (opony) i usług, pozyskiwanie nowych klientów, organizowanie pracy serwisu oraz dbałość o właściwą obsługę posprzedażną.po

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Realizacja zadań Warsztatu, zmierzających do ogólnego rozoju kazdego Uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania do funkcjonowania społecznego. Rehabilitacja Uczestników Warsztatu zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac ogolnobudowlanych. Praca na terenie powiatu zamojskiego, woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Proste prace fizyczne podczas wydobywania kamieni ozdobnych, praca na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace przy utrzymaniu czystości i porządku.

Oferowane stanowisko: Robotnik leśny

Zakres obowiązków: Wycinka drzewek, krzewów na pasach ppoż, dokonywanie zrywki i przemieszczanie drewna, załadunek drewna na środki transportu i przewóz do miejsca przeznaczenia, prace z zakresu ścinki drzew, okrzesywania i przerzynania obalonych drzew przy użyciu pilarki łańcuchowej

Oferowane stanowisko: Robotnik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy budowie, rozbudowie i modernizacji dróg. 

Oferowane stanowisko: Sekretarka medyczna

Zakres obowiązków: praca przy komputerze, obsługa sprzetu biurowego;
obsługa elektronicznej dokumentacji medycznej;
prowadzenie korespondencji;
archiwizacja dokumentów

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Naprawa i konfiguracja sprzętu elektronicznego, wymiana podzespołów, wgrywanie oprogramowania, przywracanie ustawień fabrycznych, wgrywanie danych.

Oferowane stanowisko: Serwisant urządzeń biurowych

Zakres obowiązków: Naprawa i serwis urządzeń biurowych

Oferowane stanowisko: Siostra PCK

Zakres obowiązków: Pomoc domowa osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym w domu.

Oferowane stanowisko: Sortowacz materiałów drzewnych

Zakres obowiązków: Sortowanie surowców oraz wyrobów gotowych przy produkcji parkietów podłogowych.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie zbiorników ciśnieniowych. Spawanie elementów metalowych.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów ogrodzeń

Oferowane stanowisko: Specjalista ds kadr i płac

Zakres obowiązków: Prowadzenie kadr i płac :
– pisanie umów o pracę
– zgłoszenia, wyrejestrowanie do ZUS
– rozliczanie czasu pracy
– naliczanie wynagrodzeń – program symfonia
– naliczanie ZUS, PIT, ZFŚŚ, PFRON

Oferowane stanowisko: Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

Zakres obowiązków: Koordynuje i nadzoruje świadczenie usług turystycznych, optymalizuje rodzaj i zakres usług, rozlicza zrealizowane usługi turystyczne, aktualizuje ofertę usług turystycznych.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. obsługi klienta

Zakres obowiązków: Aktywna sprzedaż produktów i usług finansowych, realizowanie założonych planów finansowych, pozyskiwanie nowych członków kasy, współudział w organizowaniu działań marketingowych na rynku lokalnym

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń, produkcyjnych i biurowych. 

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka biurowa

Zakres obowiązków: Sprzatanie obiektu

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka pomieszczeń

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż produktów, rozpakowanie i układnie towaru

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż produktów, przyjmowanie towaru.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż towarów, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca – barman

Zakres obowiązków: Przygotowywanie i sprzedaż deserów, kawy, herbaty. 

Oferowane stanowisko: Sprzedawca – doradca dietetyczny

Zakres obowiązków: Sprzedaż, obsługa klienta, doradztwo.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca – kasjer

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, towarowanie sklepu, ekspozycja towaru

Oferowane stanowisko: Sprzedawca – kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta w pizzerii, pomoc w kuchni.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca lodów

Zakres obowiązków: Sprzedaż lodów.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów na stoisku mięsnym, obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta.
Praca w Delikatesach Centrum Kalinowice 247

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w specjalistycznym sklepie medycznym

Zakres obowiązków: Sprzedaż produktów medycznych, kontakt z klientem, praca administracyjno biurowa.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw i asortymentu dostępnego na stacji paliw

Oferowane stanowisko: Sprzedawca/kasjer

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów piekarniczych i cukierniczych, wykładanie towaru, rozliczanie dostarczanego pieczywa.
Praca w Kauflandzie.

Oferowane stanowisko: Stanowisko ds. zabezpieczeń i sankcji

Zakres obowiązków: Zabezpieczanie należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń, stosowanie sankcji i środków dyscyplinujących.

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Prace stolarsko-budowlane.

Oferowane stanowisko: Stolarz maszynowy

Zakres obowiązków: Struganie, frezowanie, montaż elementów drewnianych

Oferowane stanowisko: Szwaczka

Zakres obowiązków: Szycie odzieży wierzchniej, prasowanie.

Oferowane stanowisko: Technolog

Zakres obowiązków: Opracowywanie technologii produkcji – produkcja maszyn rolniczych.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments