Zamość: Rusza nabór do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli

0
574
GAIA

Miasto Zamość ogłosiło terminy naboru do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/19.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc od  9 kwietnia do 8 czerwca 2018 r. Wyniki zostaną podane 2 lipca 2018 r. Nabór uzupełniający potrwa od 3 lipca  do 6 lipca 2018 r. Lista przyjętych w dodatkowej rektutacji zostanie ogłoszona 30 lipca 2018 r.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:    

  • urodzone w 2011 r.,
  • odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2017/2018,
  • urodzone w 2012 r. – na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia rodziców – mają zagwarantowane miejsce w klasie pierwszej. 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym kandydaci spoza Zamościa, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców – o ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zapisy dzieci do szkoły obwodowej

Druk zgłoszenia można wypełnić na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc wybierając zakładkę szkoła podstawowa, następnie wydrukować wypełnione zgłoszenie, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Można również pobrać druk zgłoszenia w sekretariacie szkoły, wypełnić i złożyć przy zapisie dziecka.

Zapisy dzieci spoza obwodu szkoły

W przypadku zapisu dziecka zamieszkującego poza obwodem wybranej szkoły podstawowej można na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc, wybierając zakładkę szkoła podstawowa, wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji. 

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, przy czym kwalifikacja prowadzona będzie kolejno do szkoły wymienionej na wniosku jako pierwszej, następnie jako drugiej i trzeciej .

REKRUTACJA DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI:

23 kwietnia 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie miasta Zamość. Potrwa do 11 maja. Lista przyjętych ogłoszona zostanie 4 czerwca.

W procesie rekrutacyjnym uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Zamość, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Zamość mogą być przyjęci do publicznego przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

Magistrat przypomina, że od 1 września 2017 roku dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym. 

Szczegóły: TUTAJ

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments