Poseł Zawiślak prosi szefa MON o wsparcie budowy w Zamościu Pomnika Marszałka

0
556
GAIA

Poseł Sławomir Zawiślak zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka z prośbą o wyrażenie zgody na inwestycyjne zaangażowanie się Resortu Obrony Narodowej w budowę w Zamościu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Parlamentarzysta chce, by MON wsparł realizację robót budowlanych mających na celu przygotowanie i zabezpieczenie placu na posadowienie pomnika.

Przypomnijmy, że o odbudowę w Zamościu pomnika Marszałka stara się, powstały ponad 2 lata temu – Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Komitet prowadzi zbiórkę pieniędzy na odbudowę monumentu. Pierwotnie Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który czterokrotnie odwiedził Zamość, usytuowany był przy ul. M. J. Piłsudskiego, w miejscu istniejącego obecnie Klubu 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, a odsłonięto go 13.08.1933 r. Postać Marszałka, umieszczona na cokole, przedstawiona była w postawie stojącej, z buławą w prawej ręce, z drugą zaś na rękojeści szabli. Pomnik, dar mieszkańców Zamościa i społeczności wojskowej 9 Pułku Piechoty Legionów oraz 3 Dywizjonu Artylerii Lekkiej, został zniszczony przez Niemców w 1942 roku. W zamyśle Komitetu jest odbudowa pomnika Marszałka w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Miejscem jego ulokowania miałby być plac przed Klubem 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego z jednoczesnym otwarciem przestrzeni przed budynkiem w celu udostępnienia pomnika dla społeczeństwa.

Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tomasz Włodarczyk, niedawno wystąpił z pisemną prośbą do ŚZŻAK Okręg Zamość o wsparcie inicjatywy budowy pomnika. Poseł PiS Sławomir Zawiślak, który pełni funkcję Prezesa Związku zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka z prośbą o wyrażenie zgody na inwestycyjne zaangażowanie się Resortu Obrony Narodowej w budowę w Zamościu pomnika.

„Biorąc pod uwagę szczytną ideę przywrócenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego naszemu miastu i społeczeństwu, kultywowanie pamięci i okazywanie szacunku dla bohaterów’ walki o niepodległość naszej Ojczyzny, jak również ważny bezpośredni związek powyższego przedsięwzięcia z historią i tradycją oręża polskiego oraz Garnizonem Zamość uprzejmie proszę Pana Ministra o wyrażenie zgody na ujęcie i realizację robót budowlanych mających na celu przygotowanie miejsca na posadowienia pomnika, jako zadania inwestycyjnego Resortu Obrony Narodowej” – pisze w liście skierowanym do szefa MON, Poseł Sławomir Zawiślak.

W ramach tych robót budowlanych miałaby być wykonana m.in. wycinka drzew i krzewów, rozbiórka części ogrodzenia kompleksu, wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie instalacji oświetleniowej i iluminacyjnej pomnika.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments