Uczennica “Społeczniaka” stypendystką Ministra Edukacji Narodowej

0
475
Fot. MEN

Zuzanna Kotlińska, uczennica I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. To duże osiągnięcie biorąc pod uwagę, że rokrocznie do ministerstwa wpływa ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium (w 2017 r. było to 2225 wniosków).

Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy ponad 80 stypendystom podczas uroczystości, która odbyła się 7 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stypendia.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, a także uczniowi uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce i uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Kwota stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów. Na wypłatę stypendiów w 2017 r. przeznaczono łączną kwotę 1 158 000,00 zł znajdującą się w budżecie zadaniowym MEN. W sumie stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 386 uczniów z całej Polski.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments