Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School

0
880

Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School
Dwujęzyczna nauka i wychowanie w Smart School to także szansa na nawiązanie międzynarodowych znajomości i budowanie świadomości wielokulturowej. W rozmowie z dr Arturem Stępniakiem, dyrektorem Dwujęzyczno-Muzycznego Żłobka i Przedszkola oraz Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Gimnazjalnym Smart School w Zamościu zapytamy jak szkoła dba o te aspekty rozwoju swoich podopiecznych.

zdjecie artykul projekty smart school Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School

Jest Pan wieloletnim dyrektorem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu. Z pewnością kluczową kwestią dla Pana jest doskonale wykształcona kadra?
Oczywiście, jest to jeden z priorytetów działalności szkoły, dlatego staramy się aby nasi nauczyciele zdobywali jak najwięcej doświadczeń i uczyli się od najlepszych. W tym celu bierzemy aktualnie udział w projekcie w ramach programu PO WER zatytułowanym “Smart School – Nowe Wyzwania Edukacyjne”. Szkolenia, na które wyjadą nauczyciele są jedyną szansą na zapoznanie się w teorii i przede wszystkim w praktyce, ze sposobami prowadzenia nauczania dwujęzycznego w innych instytucjach tego typu kształcenia w Europie. Oczywiście nie jest to nasz pierwszy tego typu projekt.

8 Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School
Jakie projekty szkoleniowe realizowali nauczyciele w Pańskiej szkole do tej pory?
W 2015 roku nasi nauczyciele odbywali dwutygodniowe szkolenie w Anglii, na które wyjechało 6 nauczycieli uczących języka angielskiego oraz 6 nauczycieli innych przedmiotów. Szkolenie miało na celu podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji dwujęzycznej i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Podczas realizacji zadań z bieżącego projektu planujemy wakacyjny 10-dniowy kurs dla grupy aż 19 nauczycieli w Dublinie oraz 7-dniowe seminarium szkoleniowe dla kadry zarządzającej w Maladze w Hiszpanii.

9 Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School

Jakich efektów oczekuje Pan po zakończeniu projektu?
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz europejskiego wymiaru jakości pracy kadry Smart School. Jestem przekonany, że pracownicy szkoły podniosą swoje kompetencje z zakresu języka angielskiego oraz nauczania metodą CLIL (z ang. Content and Language Integrated Learning; tłum. Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe), a zdobyte doświadczenia przełożone zostaną na pracę z uczniami na wszystkich szczeblach edukacji. Na koniec zostanie także zrealizowany projekt z wykorzystaniem platformy e-Twinning, który zostanie przygotowany i wdrożony przez nauczycieli i uczniów Smart School.

10 Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School
Praca na rzecz budowania świadomości wielokulturowej to bardzo ważny element edukacji w Pana szkole. Na czym konkretnie polega?
W Smart School prowadzimy kompleksowy, całoroczny projekt wychowawczo-edukacyjny dotyczący kształtowania postaw tolerancji młodych obywateli Europy. W ramach tych działań nasza szkoła koordynuje także projekt Erasmus + zatytułowany “Partnerstwo dla Dwujęzycznej Edukacji Obywatelskiej”, który powstał we współpracy ze szkołami z Włoch i Hiszpanii.11 Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School

Brzmi innowacyjnie. Co zakłada ten projekt?
Innowacyjność programu polega na łączeniu edukacji dwujęzycznej i obywatelskiej. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania programu edukacyjnego. W przyszłym roku szkolnym zostanie on zrealizowany podczas zajęć szkolnych w 3 szkołach partnerskich. W wyniku realizacji programu uczniowie wezmą udział w przygotowaniu mini-projektów szkolnych e-Twinnning we współpracy z uczniami szkół partnerskich. Projekty będą dotyczyły wiedzy o regionie, państwie, Europie i świecie i poruszać będą istotne dla ich mieszkańców problemy. Następnie, zarówno nauczyciele, jak i grupa 25 najstarszych uczniów Smart School wyjedzie na tygodniowe warsztaty do Włoch i Hiszpanii. W przyszłym roku szkolnym my także będziemy gościć grupę 25 zagranicznych uczniów w Zamościu. Pierwsze zagraniczne spotkanie odbyło się już w naszej szkole. Niedawno gościliśmy dwie delegacje nauczycieli z Włoch i Hiszpanii (na zdjęciu).
Czy sądzi Pan, że realizacja działań w zakresie budowania Partnerstwa Strategicznego Szkół przyniesie wymierne korzyści Pana szkole?

12 Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School
Jestem przekonany, że praca na rzecz stymulowania aktywnego udziału młodych ludzi w życiu demokratycznym zwiększy ich odpowiedzialność obywatelską. Poprawią się kompetencje i umiejętności językowe dzieci i młodzieży. Uczniowie podczas kontaktów z rówieśnikami z innych krajów będą mogli w praktyce sprawdzić swoją znajomość języków uczonych w naszej szkole.
Podsumowując, chcielibyśmy, aby uczeń rozpoczynający naukę w Smart School miał możliwość wszechstronnego i gruntownego wykształcenia, a absolwent był „obywatelem świata”, który z łatwością będzie poruszał się po wielokulturowej i wielojęzycznej rzeczywistości XXI wieku.
Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję i zapraszam do Smart School. Wszelkie informacje o naszej ofercie edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w wieku 1-15 lat są dostępne na naszej stronie internetowej – smartschool.edu.pl. lub pod numerem telefonu 84 6381910. W każdą środę w godz. 9-16 zapraszamy również do siedziby szkoły przy ul. Poniatowskiego 4 na Dzień Otwarty pod hasłem „Zwykły Dzień w Niezwykłej Szkole!”. Do zobaczenia w Smart School!

4 Międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli Smart School

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments