Byłaś, byłeś na stażu? Dostaniesz 500 zł (KLIKNIJ)

0
832

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 864), informujemy, że stypendia otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oznacza to, że Urząd Skarbowy na wniosek podatnika (osoba, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek za 2017 r.
W praktyce może to być kwota 500 zł zwrotu dla osoby, która odbywała staz z Urzędu Pracy przez 6 miesięcy.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty należy wypełnić wniosek dostępny w PUP oraz dołączyć korektę zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy

TEKST ROZPORZĄDZENIA TUTAJ: ROZPORZĄDZENIE

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments