Budżet na półmetku – jakie inwestycje zostaną zrealizowane?

0
707

Urząd Miasta Zamość podał wyniki głosowań osiedlowych ośmiu z szesnastu zamojskich osiedli. Wyniki nie są podawane od razu na zebraniach mieszkańców ze względu na uruchomiony w tym roku system oddawania głosów drogą internetową.

Odbyły się już zebrania na osiedlach: Osiedle Karolówka, Osiedle Rataja oraz Osiedle Św. Piątka, Osiedle Partyzantów, Osiedle Janowice, Osiedle Promyk, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Słoneczny Stok.. Ratusz, przed ogłoszeniem inwestycji, która zostanie zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, sprawdza, czy żaden z głosów nie został oddany dwukrotnie (za pomocą internetu oraz podczas zebrania mieszkańców).

Wiadomo już, że na Osiedlu Karolówka, spośród 3 projektów: Ścieżka rowerowa, Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu, Kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Królowej Jadwigi w kierunku ul. Kopernika – mieszkańcy wybrali, że inwestycja, która zostanie zrealizowana dla nich z Budżetu Obywatelskiego, to: „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu”. 

Za pomocą głosowania internetowego oraz podczas zebrania mieszkańców oddano 151 ważnych głosów, które rozłożyły się następująco:

Ścieżka rowerowa (od ul. Chłodnej, w kierunku Szczebrzeskiej) – 38 głosów,
Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu – 79 głosów,
Kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Królowej Jadwigi w kierunku ul. Kopernika – 34 głosy.

Wiadomo także jaka inwestycja zostanie w tym roku zrealizowana na Osiedlu Rataja. Spośród trzech pozytywnie zaopiniowanych projektów: Plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja, Kontynuacja budowy odcinka ul. S. Młodożeńca na Os. Rataja, Ułożenie chodnika wraz z oświetleniem, mieszkańcy przegłosowali realizację inwestycji „Plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja”.

165 ważnych głosów rozłożyło się następująco:

Plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja – 107 głosów,
Kontynuacja budowy odcinka ul. S. Młodożeńca na Os. Rataja – 50 głosów,
Ułożenie chodnika wraz z oświetleniem – 8 głosów.

Na Osiedlu Partyzantów za jedynym pozytywnie zaopiniowanym projektem: Kontynuacja przebudowy ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej, głosowało łącznie 16 mieszkańców (w obu formach głosowania).

Mieszkańcy Osiedla Św. Piątka głosowali za przyjęcie do realizacji projektu: Budowa ulicy Cichej. W obu rodzajach głosowania, mieszkańcy oddali 26 ważnych głosów.

Na Osiedlu Janowice, w głosowaniach za pomocą internetu oraz podczas zebrania mieszkańców, uczestniczyło łącznie 21 mieszkańców. Jednogłośnie opowiedzieli się oni za jedynym projektem: Utworzenie placu zabaw na Os. Janowice.

Mieszkańcy Osiedla Promyk do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego zgłosili cztery projekty. 95 ważnie oddanych głosów rozłożyło się następująco:

Remont chodnika – ul. Koźmiana, ul. Podwale – 8 głosów,
Budowa boiska sportowego do siatkówki i kometki na placu zabaw ul. Asnyka-Grunwaldzka – 27 głosów,
Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Asnyka oraz remont części chodnika przy ul. Grunwaldzkiej – 48 głosów,
Remont nawierzchni chodnika wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza (od ul. Krysińskiego do ul. Koźmiana i od ul. Koźmiana do mostu na rzece Łabuńce) – 12 głosów.

Wiadomo zatem, że w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego będzie realizowany projekt: Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Asnyka oraz remont części chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.

23 mieszkańców Osiedla Stare Miasto zagłosowało za przyjęciem jedynego zgłoszonego projektu: Wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi (bez części usługowej) w „Centralce” – dokończenie zwycięskiego projektu z 2016 i 2017 roku.

Mieszkańcy Osiedla Słoneczny Stok, w obu rodzajach głosowania oddali 110 ważnych głosów. Wybierali pomiędzy dwom projektami: Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 10 oraz Modernizacja i doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw na osiedlu Słoneczny Stok.

Głosy rozłożyły się niemal równomiernie: 53 do 57. Tym samym projektem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego na Osiedlu Słoneczny Stok w 2017 roku będzie: Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 10.

Mieszkańcy Osiedla Zamczysko także oddali już swoje głosy za jedynym zgłoszonym projektem: Remont nawierzchni ul. Obronnej w Zamościu. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nie jest jeszcze znana. Ratusz wkrótce opublikuje protokół z głosowania.

Głosowania mieszkańców właśnie są na półmetku. Odbyło się dokładnie 8 z szesnastu zebrań mieszkańców. Przypominamy terminy oraz projekty pozostałych ośmiu zebrań dla 8 zamojskich osiedli: Nowe Miasto, Planty, Osiedle Zamoyskiego, Kilińskiego, Osiedle Powiatowa, Osiedle Orzeszkowej-Reymonta oraz Osiedle Majdan.

 • Osiedle Nowe Miasto – 21 lutego, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Lwowska 15,
  [Położenie nowej nawierzchni chodnika po parzystej stronie ulicy Reja, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Władysława Grabskiego w Zamościu,],
 • Osiedle Planty – 23 lutego, godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Peowiaków 30A
  [Instalacja kamer monitoringu miejskiego na osiedlu Planty, Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy blokach nr 28, 30, 32, 34, Plac zabw Radość Dziecka],
 • Osiedle Zamoyskiego – 2 marca, godz. 17.00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
  ul. Zamoyskiego 62
  [Miejsca parkingowe na Małym Cichym przy ul. Hrubieszowskiej, Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 15, Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych na OS. Zamoyskiego, Budowa wiaty rowerowejprzy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4],
 • Osiedle Kilińskiego – 5 marca, godz. 17.00, III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 15,
  [Wykonanie remontu drogi wewnętrznej wzdłuż garaży od ul. Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami, Remont parkingów w rejonie budynków: ul. Redutowa 2, ul. Kamienna 1,3,7,13, Generalny remont tarasu i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu],
 • Osiedle Powiatowa – 7 marca, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kalinowa 5A,
  [Remont ul. Dąbrowskiego, przyległych do ulicy chodników oraz remont i przebudowa zatok parkingowych, Plac zabaw dla dzieci],
 • Osiedle Orzeszkowej-Reymonta – 8 marca, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Orzeszkowej 43
  [Remont i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul. Oboźnej 10, Remont części ulicy Wąskiej wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego od skrzyżowania ulicy Wąskiej w kierunku ul. J. Piłsudskiego, Przebudowa chodnika przy ul. Ciepłej, Siłownia na powietrzu],
 • Osiedle Majdan – 9 marca, godz. 17.00, Zespół Szkół Katolickich im.Gen W.Sikorskiego, ul. Sikorskiego 11
  [Dokończenie przebudowy bocznej ulicy Majdan od nr 83 do 95A],

 

Poprzedni artykułKonkurs o statuetkę „Lubelskiego Orła Biznesu” Pracodawców Ziemi Lubelskiej
Następny artykułW “siódemce” świętowali Dzień Języka Ojczystego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments