Komu PIT za 2017 r. rozliczy ZUS, a kto musi zrobić to sam?

1
1556
GAIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za 2017 rok. PIT-y trafią do osób, które w ubiegłym roku choć raz pobrały świadczenie z ZUS.

Formularze podatkowe przygotowane przez Oddział ZUS w Biłgoraju otrzyma 141 tysięcy osób – m.in. emerytów, rencistów i osób, które pobierały zasiłki. PIT-y powinny dotrzeć do świadczeniobiorców najpóźniej w pierwszych dniach marca.

Część osób ZUS wyręczy w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Pozostali dostaną z Zakładu  informację o dochodach, która posłuży do samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego.

Kogo ZUS rozliczy z podatku?

Większość klientów otrzyma z Zakładu PIT-40A. To roczne obliczenie podatku. – Dostaną je osoby, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie otrzymują – mówi Edyta Dadasiewicz, naczelnik Wydziału Wypłaty Emerytur i Rent z Oddziału ZUS w Biłgoraju. Na PIT nie powinny więc czekać osoby, które pierwszą wypłatę otrzymały dopiero w styczniu 2018 roku.

Jeśli świadczenie z ZUS jest jedynym źródłem dochodu emeryta lub rencisty, to nie musi on samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym. Zakład przekaże jego zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Czy emeryt może przekazać „1 procent”?

Każdy podatnik może przekazać 1 procent podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Może to zrobić również emeryt i rencista, którego to ZUS rozliczył z urzędem skarbowym. Wystarczy że podatnik złoży w urzędzie skarbowym wypełnione oświadczenie PIT-OP.

Kto rozlicza się sam?

Samodzielnie musi rozliczyć podatek osoba, która otrzymała PIT-40A, ale miała dodatkowe dochody poza ZUS lub chce skorzystać z ulg podatkowych. PIT-40A traktuje wtedy jak informację o dochodach, wypełnia zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 i składa je w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2018 r.

Samodzielnie rozliczają się w urzędzie skarbowym także osoby, które dostaną z ZUS inne formularze podatkowe (PIT-11A, PIT-11 lub PIT-8C).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje i rozsyła swoim klientom cztery rodzaje formularzy PIT:

PIT-40A – roczne wyliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal pobierają to świadczenie.

PIT-11A – informacja o dochodach dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

Formularz PIT-11A otrzymają również osoby, które w 2017 roku:

  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, czyli o 46,33 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11 – dostają osoby, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.

PIT-8C – informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł.

PIT-8C nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które (zgodnie z odrębnymi przepisami) otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz tych dzieci są wolne od podatku dochodowego.

 

- reklama-
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

W podatnik info wszystko jest przejrzyste i bardzo łatwe. No i fajne jest to, że program daje możliwość wyboru rozliczenia sie przez kreator krok po kroku lub po prostu przepisania PITu kratka w kratkę.