Ostatnie dni na opłacenie zezwoleń

0
714
GAIA

Prezydent Zamościa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych o obowiązku złożenia w Urzędzie Miasta oświadczenia o wartości sprzedanych w roku 2017 napojów alkoholowych.

Wraz z oświadczeniem należy uiścić I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość, na parterze Ratusza, gdzie również można otrzymać odpowiednie druki. Oświadczenie trzeba wnieść w ustawowym terminie tj. do dnia 31 stycznia. Wartość sprzedaży (brutto) należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (do 4,5 % oraz piwa, powyżej 4,5 % do 18% oraz dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu).

Taki sam termin dotyczy uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata, o której mowa z reguły wnoszona jest w trzech równych ratach – w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata jest proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia i wówczas nie jest rozkładana na raty.

A co dzieje się w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lub nie uiszczenia raty? Otóż przedsiębiorca ma wtedy dodatkowe 30 dni na dopełnienie tego obowiązku. Ale nie za darmo – jeżeli chce utrzymać zezwolenie musi dodatkowo zapłacić „karę” w wysokości 30 procent opłaty rocznej za nieterminowe złożenie oświadczenia i taką samą karę za nieuiszczenie w terminie raty opłaty. Niedochowanie dodatkowego 30-dniowego terminu rodzi już bardzo poważne konsekwencje – zezwolenie wygasa z mocy prawa. W dodatku taki przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Przepisy nie pozwalają prezydentowi ani odstąpić od nałożenia na „spóźnialskich” karnej opłaty, ani zmniejszyć jej czy nawet rozłożyć na raty. Dlatego osoby posiadające zezwolenia na sprzedaż alkoholu muszą szczególnie dbać o dochowanie terminów i rzetelne wypełnienie oświadczeń. W przypadku przedstawienia w oświadczeniu fałszywych danych prezydent cofa przedsiębiorcy zezwolenie. Z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia taka osoba może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments