Gmina Zamość: Dyrektorzy szkół poszukiwani

0
723

Dwie placówki oświatowe w Gminie Zamość poszukują dyrektorów. Wójt gminy już ogłosił konkursy na te stanowiska. Chodzi o: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach oraz Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zawadzie.

Kandydaci na dyrektorów muszą spełniać szereg wymogów. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny. Wymagane są także m. in.: przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Oferty będą przyjmowane  do 18.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Więcej szczegółów na stronie Gminy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments