Komendant PSP: “Większa ilość miejscowych zagrożeń”

0
507

STRAŻACKA STATYSTYKA
Podsumowując rok 2017 w ujęciu statystycznym należy stwierdzić, że w odniesieniu do 2016 był to rok z większa ilością zdarzeń. Chcąc określić ten miniony rok jednym zdaniem, to okres z większą ilością miejscowych zagrożeń – szczególnie z większa ilością wypadków, nieznacznie większą ilością pożarów.

Miniony rok był stosunkowo bezpieczny w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Odnotowano 2 tzw. lekkie wypadki strażaków z JRG Zamość podczas służby. 
W 2017r., odnotowano łącznie 1365 interwencji z czego: 503 to pożary, 811 miejscowych zagrożeń oraz 51 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2016 roku, nastąpił znaczny wzrost ogólnej liczby interwencji o 27,5% (295 zdarzeń), o 13% (59 zdarzeń) wzrosła ilość pożarów, o 39% (231 zdarzeń) zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń. Alarmy fałszywe utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w 2017 było ich 51 (wzrost o 5 zdarzeń). Analizując linię trendu dla poszczególnych rodzajów zdarzeń, na przestrzeni ostatnich 10 lat należy stwierdzić, że nieznacznie wzrasta ogólna ilość interwencji, nieznacznie zmniejsza sie liczba miejscowych zagrożeń, nieznacznie wzrasta liczba pożarów.

Zdecydowaną większość, bo aż 89% pożarów, to pożary małe. W 2017r., pożary najczęściej występowały w grupie obiektów tzw. uprawy, rolnictwo -173 zdarzenia oraz budynki mieszkalne 155 zdarzeń. W porównaniu do 2016 roku: liczba pożarów w rolnictwie utrzymywała się na porównywalnym poziomie, natomiast nieznacznie wzrosła liczba interwencji dotyczących pożarów w budynkach mieszkalnych.
W 2017r., z liczby 811 miejscowych zagrożeń, jakie wystapiły na terenie powiatu zamojskiego, w budynkach mieszkalnych odnotowano 259 interwencji (wzrost o 71 zdarzeń) w tego typu obiektach. Zdarzenia te najczęściej dotyczyły wypompowywania wody z zalanych piwnic oraz usuwaniem zagrożenia powodowanego przez owady błonkoskrzydłe. Dosyć dużą grupę obiektów, w odniesieniu do których prowadzono działania stanowiły środki transportu – 228 zdarzeń tj. wypadki i kolizje drogowe. W odniesieniu do 2016 roku w tej grupie nastąpił wzrost interwencji o 70 przypadków.
Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2017r były: zdarzenia w komunikacji drogowej 237 interwencji, zdarzenia powodowane przez silne wiatry 178 interwencji, nietypowe zachowanie zwierząt i owadów stwarzające zagrożenie – 108. Nieostrożność osób dorosłych w 283 przypadkach, to najczestrza przyczyna wystąpienia pożarów w 2017roku. Dosyć dużą grupę przyczyn wystąpienia pożarów stanowiły wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych 115 interwencji. W minionym roku najwięcej pożarów wystąpiło w marcu – 71 interwencji związanych z pożarami suchych traw i sierpniu – 82 zdarzenia, gdy występowały pożary upraw rolniczych i słomy.

Oficer Prasowy
Komendy Miejskiej PSP 
 w Zamościu

Andrzej Szozda

statfot Komendant PSP:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments