Budowa kolejnych ulic i wielkie unijne projekty. Jakie inwestycje zaplanowano w 2018 roku w Zamościu?

0
1617
Jedną z dużych inwestycji zaplanowanych w budżecie Zamościa na 2018 rok jest modernizacja zalewu miejskiego. Wizualizacja UM Zamość

Budowa i przebudowa kolejnych ulic oraz dofinansowane z Unii Europejskiej projekty: rewitalizacja Akademii Zamojskiej, budowa zachodniej obwodnicy miasta, remont ogrodu zoologicznego  oraz zalewu miejskiego. To tylko niektóre z inwestycji zaplanowanych w budżecie Zamościa na rok 2018.

Budżet miasta na 2018 rok opiewa na kwotę 479 230 969,96 zł. Dochody wyniosą 437 918 969,96 zł, a przychody 41 312 000 zł. Wydatki oszacowano na kwotę 467 680 191 zł. Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniesie 11 550 779 zł. Planowany deficyt to 29 761 221 zł.

111 mln zł z tegorocznego budżetu przeznaczone zostanie na inwestycje. Jakie to będą inwestycje? W 2018 roku ruszyć ma budowa kolejnych ulic: Letniej, Szklarniowej, Ludowej, Leśnej, J. Długosza, Makowej i ciągu pieszo-jezdnego ulica Kwiatów Polnych oraz przebudowa ulic: E. Dembowskiego, W. Wróblewskiego, Ruchu Oporu, Zuchów, Gęsiej, Leszczowej, Wesołej. Prowadzona będzie przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F.Wolskiego, ulicy I. Mościckiego i ulicy Ogrodniczej. W planach jest także przebudowa ulicy Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do PKN ORLEN (koszt to 1 ml zł). Sporo, bo aż 5,3 mln zł z tegorocznego budżetu, pochłonie przebudowa ulic St. Okrzei, Łanowej i Błonie (całkowity koszt inwestycji, która zakończy się w 2019 r. wyniesie 11,7 mln zł).

Połowa zaplanowanych w budżecie na 2018 rok wydatków inwestycyjnych to projekty unijne. Aby sfinansować wkład własny do tych inwestycji, miasto będzie zmuszone wziąć kredyt, co spowodować może zwiększone zadłużenie.

Jednym z największych projektów dofinansowanych z UE, który rozpocznie się w 2018 roku jest budowa zachodniej obwodnicy Zamościa. Przebudowa odcinka o długości około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) łącznie kosztować będzie ponad 96 mln zł i potrwa do 2021 r. W 2018 r. na ten cel wydane zostanie ponad 3 mln. W tym roku ruszą też długo wyczekiwane projekty rewitalizacji Akademii Zamojskiej (całkowity koszt rozłożony na kilka najbliższych lat to 42 mln zł, z czego 24 mln zł to dofinansowanie unijne) oraz Rotundy Zamojskiej (koszt 9 ml zł, 6,8 mln wyniesie unijna dotacja).

Dużym przedsiewzięciem będzie także budowa huba komunikacyjnego (koszt to 16,5 mln z czego 11 milionów zł pochodzi z funduszy UE). Wśród innych dużych unijnych inwestycji, które rozpoczną się w 2018 r. wymienić należy także: projekt termomodernizacji 14 szkół i przedszkoli (wartość to prawie 30 mln zł), rewitalizację części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentatorium (Energetyczne Laboratorium Naukowe) zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu (całkowity koszt to blisko 31 mln zł), wymianę 1100 lamp ulicznych na LED (blisko 3,4 mln zł), kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego (całość wyniesie 18 mln, z czego UE da prawie 10 mln).

W planach na ten rok jest także modernizacja zalewu miejskiego (całkowity koszt – 10 mln zł). Zalew zostanie pogłębiony, powstaną nowe ścieżki rekreacyjne, pomosty, tereny do jazdy na rowerze, joggingu czy gry w siatkówkę plażową. Inwestycja przyczynić ma się do wzrostu atrakcyjności Zamościa wśród turystów. Prace zakończą się w 2019 roku.

Jakie jeszcze inne inwestycje planuje miasto w 2018 roku, sprawdzicie TUTAJ

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments