Zamość. Darmowa pomoc prawna w nowym roku [lokalizacja i godziny przyjęć]

0
1056

W 2018 r., tak jak i w latach ubiegłych, na terenie miasta Zamość uruchomione zostaną punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Z darmowych porad adwokatów oraz radców prawnych będą mogli skorzystać niektórzy mieszkańcy miasta oraz powiatu.

Od nowego roku na terenie Zamościa funkcjonować będą następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

RADCOWIE PRAWNI:

ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość,

poniedziałek, środa, piątek godz. 8-12 (budynek MCPR, pok. nr 6)

 

ul. Kamienna 20, Zamość

wtorek, czwartek godz. 15-19 (budynek Książnicy Zamojskiej, pok nr 3)

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

 

 ul. Kamienna 20, Zamość

poniedziałek – piątek w godz. 12 -16 (budynek Książnicy Zamojskiej, pok nr 3)

ADWOKACI

ul. Kamienna 20, Zamość

poniedziałek – piątek w godz. 12 -16 (budynek Książnicy Zamojskiej, pok nr 3)

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać:

– osoby do 26 roku życia,
– osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
– seniorzy po ukończeniu 65 lat,

– kobiety w ciąży
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– kombatanci,
– weterani,
– osoby które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

Szczegóły na plakacie.

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments