Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach włączyło się w ogólnopolską akcję ,,Szlachetna Paczka”. Pomimo, że jest to nowa placówka, działająca od września 2017 roku, aktywnie angażuje się w pomoc potrzebującym.  Kadra Przedszkola, kierując się zasadą, ,,czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, kształtuje u dzieci potrzebę wrażliwości i empatii w stosunku do drugiego człowieka. Maluchy zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i wspólnych zabaw uczą się postawy bycia dobrym dla innych ludzi.

Cieszy fakt, że w akcję zbierania darów dla rodziny pana Pawła tak licznie włączyła się cała społeczność przedszkolna. Począwszy od dyrekcji, kadry, pracowników oraz rodziców. Nie udałoby się jednak uzbierać tak licznych darów, gdyby nie wsparcie zamojskich firm. Paczkę pomogli przygotować: Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Dobra Szkoła” Andrzej Trusek, Biuro Podróży Traweltime Magdalena Makuch, Spółdzielnia Socjalna ,,Sami Swoi”. Ogromnym sercem wykazała się również społeczność lokalna Werbkowic. Szczególne podziękowania należą się Państwu Justynie i Krzysztofowi Kaniom, którzy wsparli akcję poprzez zakup nowej pralki dla rodziny.

W przygotowanej paczce znalazły się liczne artykuły spożywcze, środki czystości, potrzebna odzież oraz obuwie zimowe. Udało się też zgromadzić niezbędny rodzinie sprzęt  AGD. Zrealizowane zostało również marzenie pana Pawła o sfinansowaniu kursu na prawo jazdy. Dzięki ,,Dobrej Szkole”, która pokryła część kosztów.

Mamy nadzieję, że przygotowanie ,,Szlachetnej Paczki”  na stałe zapisze się w kalendarz przedszkolny, a w jej przygotowanie angażować się będzie co raz więcej osób i firm lokalnych.

materiał przygotowała: Katarzyna Tujak

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments