Zamość: Podsumowano prace przy budowie łącznika Prosta-Namysłowskiego

0
866

Budowa nowej ulicy łączącej ul. Namysłowskiego z ul. Wyszyńskiego to jedna z priorytetowych inwestycji drogowych zaplanowanych przez miasto. Drogą mamy pojechać we wrześniu przyszłego roku. Miasto dokonało podsumowania dotychczasowych prac wykonanych przy budowie łącznika.

Nowa jezdnia o dł. 631m. będzie miała swój początek od skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ul.Namysłowskiego (okolice Zakładów Zbożowych) i będzie prowadzić do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą (przez tereny po dawnym Zakładzie Odzieżowym „Delia”). Istniejące skrzyżowanie ulicy Prostej z ul. Wyszyńskiego zostanie przekształcone w rondo.

Co do tej pory udało się zrealizować? Jak informuje zamojski magistrat – do chwili obecnej wykonano:

  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią,
  • budowę rurarzu teletechnicznego,
  • wykonano linię oświetlenia ulicznego,
  • ułożono płyty na przejeździe kolejowym,
  • wykonano 631 m jedni o szer. 6m (do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego),
  • wykonano chodnik ( z kostki betonowej) obustronny na odcinku od ulicy Namysłowskiego do torów, na odcinku za torami ustawione krawężniki i obrzeża strona prawa razem z podbudową pod chodnik,
  • wykonano podbudowy pod ścieżkę rowerową do torów od ul. Namysłowskiego

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. Wartość inwestycji to 6 910 112,83 zł brutto.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments