Zamość: Magistrat ogłosił kandydata na Dyrektora Książnicy Zamojskiej

0
1272

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamojskiego będzie miała nowego dyrektora. Dotychczasowa dyrektor instytucji Danuta Kawałko z końcem roku odchodzi na emeryturę. Magistrat w październiku ogłosił na kandydata konkurs na to stanowisko. Dziś ogłoszono wyniki naboru. Kandydatem na dyrektora Książnicy został Pan Piotr Bartnik zamieszkały w Zamościu.

Żeby zostać dyrektorem Książnicy trzeba było spełniać szereg wymogów m.in. mieć: wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach kultury albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury. Wśród kryteriów, jakie stawiano kandydatom na to stanowisko były też m.in.: znajomość języka obcego, brak przeciwwskazań zdrowotnych i niekaralność.

Ponadto kandydaci musieli przygotować autorską koncepcję (programową, organizacyjną i finansową) funkcjonowania Książnicy w perspektywie trzech lat.

Aplikacje były przyjmowane do 27 listopada. Dziś (7 grudnia) magistrat ogłosił wyniki naboru. Jak czytamy w opublikowanym na łamach BIP-u dokumencie: „Komisja konkursowa dokonała oceny kwalifikacji kandydatów biorących udział w konkursie i w drodze jawnego głosowania wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej, Pana Piotra Bartnika, który spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na ww. stanowisko.

Nowy dyrektor obejmie stanowisko od nowego roku.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments