Kolejne sukcesy filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944”

0
925

W poniedziałek, 30 października w Delegaturze LUW, przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu  odbyła się zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość konferencja prasowa, podczas której jej uczestnicy przekazali do wiadomości opinii publicznej informację m.in. o stanie prac remontowych prowadzonych w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, będących realizacją  podjętej  w tym temacie przez Prezydium ŚZŻAK O/Z dn. 24 lipca br. uchwały, o kolejnych sukcesach wyprodukowanego w ubiegłym roku  przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (przy współpracy z TVP 3 Lublin) filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944” oraz zaawansowaniu prac nad kolejnym filmem dokumentalnym realizowanym przez Związek, który poruszy temat wojennej i powojennej działalności jednego z wybitnych dowódców AK na Zamojszczyźnie – Józefa Śmiecha ps. Ciąg.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ww., nowa produkcja filmowa, na którą, podobnie jak w przypadku poprzedniego filmu, ŚZŻAK O/Z zabezpieczył niezbędne środki finansowe, znajduje się obecnie na etapie przygotowań do rozpoczęcia zdjęć. Mając na uwadze rzetelne podejście do kwestii upublicznionych oskarżeń J. Śmiecha ekipa filmowa przewertowała kilkaset stron tekstów oraz odbyła wielogodzinne rozmowy z rodziną, historykami i osobami, które były w bliskim otoczeniu Józefa Śmiecha. Związek zwrócił się z publicznym apelem o zgłaszanie się osób chcących się wypowiedzieć w sprawie i przekazał filmowcom posiadane materiały. Ekipa filmowa jest także w stałym kontakcie z biurem ekspertyz sądowych, które prowadzi weryfikację dokumentów w celu potwierdzenia ich prawdziwości – w tym m.in. również pod kątem grafologicznym. W chwili obecnej trwa również etap przygotowań technicznych, podczas którego dobierany jest sprzęt oraz uzgadniane są filmowe środki wyrazu. Producenci planują rozpoczęcie zdjęć do filmu w dniu 6 listopada br.

Członków Związku cieszy fakt, że  zrealizowany pod koniec ubiegłego roku, z inicjatywy Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, posła Sławomira Zawiślaka, film dokumentalny pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944” otrzymał II nagrodę w kategorii „Film dokumentalny fabularyzowany” na XII Festiwalu Filmowym Losy Polaków w Warszawie. Podczas tego zorganizowanego przez   Fundację Polska-Europa-Polonia oraz Kondrat Media przy współpracy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Fundacji Solidarności Dziennikarskiej Festiwalu nasz dokument rywalizował z kilkudziesięcioma filmami, programami telewizyjnymi, programami radiowymi,  multimedialnymi oraz nagraniami muzycznymi m.in.  z Australii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Białorusi i Polski.

Film otrzymał również wyróżnienie na 5. Zamojskim Festiwalu Filmowym „Spotkania z Historią.”

Ponadto film był wyświetlany w wielu kinach na terenie regionu także Polski, emitowany w stacjach telewizyjnych, w tym w TVP Historia i TVP POLONIA, TV 3 Lublin  oraz był dystrybuowany bezpłatnie przez ŚZŻAK Okręg Zamość do szkół na terenie województwa lubelskiego oraz zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń. Staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wydano album DVD z filmem w ilości kilku tysięcy egzemplarzy. Ponadto  z inicjatywy Związku film trafił do mieszkańców diecezji zamojsko-lubaczowskiej w formie insertu do tygodnika Niedziela (nakład 6 000 egz.) a w miesiącu grudniu będzie dołączony do ogólnopolskiego czasopisma Kombatant.

Niezmiernie cieszy fakt, że ww. inicjatywa wypełniająca wolę Weteranów Armii Krajowej o upamiętnieniu Powstania Zamojskiego – zapominanego powoli (brak nowych opracowań historycznych i popularyzatorskich) a zwycięskiego w sumie czynu zbrojnego żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy w krwawej walce obronili współbraci-mieszkańców Zamojszczyzny przed niemiecką akcją wysiedleńczą oraz wnieśli duży wkład w walkę o niepodległość Ojczyzny została doceniona także na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych.

W tym miejscu pragniemy poinformować że film „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944”  otrzymał nagrodę w kategorii film wybitny – „Award of Outstanding Excellence” na Festiwalu Dokumenty Bez Granic w Nowym Jorku – “Docs Without Borders Film Festival New York”. Dokument zakwalifikował się także na kolejny Festiwal “18th Annual Polish Film Festival”, tym razem w Los Angeles.

Poniżej zamieszczamy linki zawierające szczegółowe informacje dot. udziału „Wszystko dla Polski…” na ww. festiwalach.

 

http://www.dwbff1.com/Pages/DWBFFFall2017WINNERS.html

http://www.polishfilmla.org/wocms.php?siteID=12&ID=993

http://www.warszawa.mazowsze.pl/festpol/2017/werdykt.pdf

http://www.zamoscfilmfestival.pl/news/64-film-„ponary-–-noz-w-serce”-zwyciezca-5.-zff-„spotkania-z-historia”.html

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lipca br. Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – w obliczu braku zainteresowania wsparciem działalności Muzeum ze strony samorządu m.in Gminy Adamów – podjęło uchwałę o rozpoczęciu  remontu Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „ Adama”  w Bondyrzu, oraz kontynuacji zabezpieczenia, konserwacji i możliwie najskuteczniejszego wyeksponowania muzealnych zbiorów.

Mając na uwadze fakt, iż to należące do ŚZŻAK O/Z Muzeum jest miejscem wyjątkowym o cennych walorach muzealnych i historycznych a także ważnym regionalnym ośrodkiem pielęgnującym pamięć narodową w ramach prac remontowych zaplanowano m.in. wykonanie ogrodzenia terenu muzeum, opaski odwadniającej, ocieplenia budynku, wymianę kilkunastu okien, położenie terakoty na parterze budynku oraz w dwóch pomieszczeniach na piętrze, wycyklinowanie 100 m2 parkietu, malowanie ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont instalacji antywłamaniowej i pożarowej, wykonanie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego, wykonanie nowych, gablot, podestów na eksponaty (muzealia) oraz foto-ram na zbiory fotograficzne (materiał fotograficzny w załączeniu). W planie jest także montaż instalacji centralnego ogrzewania.

Powyższe działania są koniecznością ze względu na fakt, iż mimo, że budynek jest w dobrym stanie technicznym wymaga on gruntownego odnowienia.  Ostatni remont Muzeum, możliwy dzięki środkom pozyskanym przez ŚZŻAK O/Z od darczyńców, miał miejsce jeszcze w 2008 r. czyli prawie 10 lat temu, kiedy to z inicjatywy Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślaka udało się m.in. dokonać wymiany dachu, zamontować profesjonalne drzwi antywłamaniowe. Na czas obecnie prowadzonych prac remontowych budynku Muzeum, na mocy zawartej przez Związek umowy, wszystkie muzealia zostały zabezpieczone w pomieszczeniach magazynowych zlokalizowanych na terenie 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Poddawane są one konserwacji.

Dziękując kolejnym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym wspierającym podjęty remont Muzeum ( zastępującym możliwości pomocy ze strony samorządu) informujemy, że  informacja o udzielonej pomocy zostanie przekazana uczestnikom organizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość uroczystości patriotycznych, mediom oraz umieszczona na planowanej do uruchomienia w tym roku stronie internetowej Związku, tablicy zamieszczonej na obiekcie Muzeum.

Po wznowieniu działalności wyremontowanego muzeum chcielibyśmy wyeksponować zgromadzone zbiory w jak najszerszy możliwy sposób, dlatego  zwracamy się z kolejnym apelem m.in. do mieszkańców regionu o przekazywanie będących w ich posiadaniu, wszelakich pamiątek dotyczących działalności Armii Krajowej na Zamojszczyźnie, które mogłyby wzbogacić dotychczas zebrane przez Związek zasoby muzealne.

(-) Sekretariat Światowego Związku

Żołnierzy Armii Krajowej

Okręg Zamość

 

 

 

Poprzedni artykułZagłosuj na I LO ! Szkoła została nominowana w plebiscycie Stacje Kultury 2017
Następny artykułMiędzynarodowe seminarium kontaktowe
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments