Ruszyła wypłata dopłat bezpośrednich dla rolników

0
553
GAIA

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat. Do 24 października Agencja przekazała w ramach tych płatności na konta bankowe 490 tys. rolników 2,19 mld zł.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł.

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników z czego w województwie lubelskim ponad 173 tysiące. Zaliczki otrzymają ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. Do tej pory na konta rolników z Lubelszczyzny trafiło już ok. 87 mln zł. W pierwszej kolejności pieniądze trafiają do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF. W województwie lubelskim są to powiaty bialski, opolski i kraśnicki.

Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat w 2016 r. Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego.

źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments