Zamojskie zabytki odzyskają dawny blask. Ruszyła rewitalizacja Wikarówki i Infułatki

0
1092

 

Wiele w ostatnim czasie mówi się o planowanej rewitalizacji Akademii Zamojskiej oraz Kościoła oo. Franciszkanów. Dzięki unijnemu dofinansowaniu przyznanemu w styczniu tego roku, te unikalne zabytki odzyskają dawny blask. Jednak nie tylko one. Wkrótce swój wygląd sprzed lat odzyskają także inne zamojskie perełki architektury – Wikarówka oraz Infułatka.

Remont obu obiektów już ruszył. W piątek, 2o października odbyła się konferencja zorganizowana przez ks. Adama Firosza, proboszcza parafii “katedralnej” w Zamościu, podczas której przedstawiono szczegóły dotyczące realizacji obu projektów.

Wikarówka

Remont zabytkowego budynku “Wikarówki” będzie miał na celu odtworzenie historycznej bryły budynku, umożliwienie jego monitoringu, zabezpieczenie na wypadek możliwych zagrożeń oraz modernizację infrastruktury technicznej i sanitarnej. Ponadto Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje dostosowanie budynku na potrzeby przeniesienia do niego Muzeum Katedralnego, umożliwia powiększenie powierzchni ekspozycji, dając możliwość utworzenia pomieszczeń ekspozycji czasowej w celu powiększenia oferty tematycznej muzeum oraz możliwość utworzenia wydzielonych pomieszczeń do prowadzenia spotkań i warsztatów muzealnych.

Projekt przewiduje też zakup i modernizację wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Wikarówce.

Roboty budowlane obejmą dostosowanie budynku na potrzeby muzeum katedralnego. Przebudowany zostanie dach budynku. W planach jest przywrócenie jego historycznej formy (odtworzenie wysokiego dachu mansardowego z lukarnami i wolimi oczkami krytego dachówką ceramiczną).

W części parteru i I piętra zachowana zostaje zasadnicza bryła budynku. Zmiany dotyczą głownie likwidacji wtórnych otworów i przywrócenia historycznego układu otworów okiennych i drzwiowych, z uzupełnieniem elementów detali (opaski okienne i drzwiowe).

W zakresie zagospodarowania terenu wykonane zostaną nowe przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe), przebudowane zostaną także chodniki przy wejściach do budynku z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zieleńcu od strony ul. Akademickiej w planach jest utwardzenie terenu po obrysie murów nieistniejącego budynku, który był zlokalizowany w sąsiedztwie “Wikarówki” oraz wykonanie opasek odwadniających. Przebudowane zostanie także istniejące ogrodzenie. Projekt obejmuje też remont elewacji zejścia do Kazamat Bastionu II.

Wykonawcą prac (prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy) jest firma Lubren z Lublina. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 września 2019 r. Całkowity koszt inwestycji to 8 698 321,25 zł.

Infułatka

Projekt zakłada remont Infułatki oraz szeroko zaplanowane prace konserwatorskie zabytków ruchomych i nieruchomych, związanych z katedrą i Infułatką w celu stworzenia unikalnego muzeum – ośrodka prezentującego zabytki zamojskiej kolegiaty oraz historię jej powstania, rozwoju wraz z Zamościem, jej wkładu kulturowego w życie miejscowej społeczności oraz przybliżającego problemy bieżącej ochrony zabytkowej tkanki.

Projekt ma na celu przywrócenie historycznej bryły Infułatki z dachem mansardowym i lukarnami, krytego dachówką ceramiczną, uczytelnienie pierwotnego układu wnętrz z fazy najpełniejszego rozwoju oraz konserwację wszystkich zachowanych elementów wystroju architektonicznego. W części parteru i I piętra Infułatki zachowana zostaje zasadnicza bryła budynku. Przewidywane prace dotyczą głownie likwidacji wtórnych otworów i przywrócenia historycznego układu otworów okiennych i drzwiowych, z uzupełnieniem elementów detali (opaski okienne i drzwiowe)..

Obiekt będzie adaptowany na cele działalności kulturalnej, co pozwoli na udostępnienie go zwiedzającym. Remont konserwatorski przywróci zabytkowemu obiektowi dobry stan techniczny, a także jego wartość historyczną i estetyczną.

Wykonawca tej inwestycji (w której skład wchodzą: prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy) tak, jak w przypadku Wikarówki jest spółka Lubren z Lublina.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 września 2019 r. Całkowity koszt prac oszacowano na 13 492 264,46.

Poprzedni artykułBogusław Bodes w BWA Zamość
Następny artykułHetman pokonał Ładę Biłgoraj 3:1 (filmy i zdjęcia)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments