Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu – 16.10.2017

0
674

Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu – 16.10.2017

 

1.
Account Menager
Marketing.

2.
Architekt
Projektowanie obiektów budowlanych, koncepcja zagospodarowania, inwentaryzacja.

 

3.
Asystent rodziny
-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
-udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,
-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
-wspieranie aktywności społecznej rodzin,
-motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
-motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
-podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
-prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci,
-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
-dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
-monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
-sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
-współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
-współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
CV ze zdjęciem;
list motywacyjny;
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 922 ze zm.)”;
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4.
Asystentka / Higienistka stomatologiczna
Pomoc w pracy lekarza stomatologa

 

5.
Barista/sprzedawca
Obsługa klienta, sprzedaż i parzanie kawy.

 

6.
Barman/ka
Sprzedaż artykułów baru, obsługa gości, przygotowywanie drinków, napojów, utrzymywanie porządku na barze.

 

7.
Barman/kelner
Obsługa klienta. Przygotowywanie drinków i napoji

 

8.
Brukarz-pomoc brukarza
Prace przy układaniu placów, chodników oraz dróg z kostki brukowej.

 

9.
Dozorca domowy
Prace porządkowe na administrowanym przez Spółkę terenie – sprzątanie dróg i parkingów osiedlowych.

 

10.
Elektromechanik
Konserwacja i naprawa maszyn w cukierni.

 

11.
Elektromonter
Wykonywanie instalacji.

 

12.
Fryzjer
Mycie, strzyżenie damskie i męskie, koloryzacja, dekoloryzacja, trwała ondulacja, modelowanie włosów, zabiegi pielęgnacyjne typu sauna, sterylizacja narzedzie fryzjerskich.

 

13.
Fryzjer
Strzyżenie, koloryzacja, modelowanie, upięcia.

 

14.
Fryzjer
Usługi fryzjerskie: strzyżenie, farbowanie, modelowanie fryzur, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów.

 

15.
Fryzjer / stylista
Strzyżenie damsko-męskie, koki-upięcia, koloryzacja, pielęgnacja włosów, sauna, sterylizacja narzędzie fryzjerskich.

 

16.
Fryzjer damsko-męski
Strzyżenie, modelowanie, koloryzacja, czesanie włosów.

 

17.
Fryzjer/ka
Strzyżenie, farbowanie, zabiegi pielęgnacyjne, upinanie włosów.

 

18.
Handlowiec-doradca klienta
Sprzedaż akcesoriów meblowych

 

19.
Kasjer – sprzedawca
Obsługa klienta, zatowarowanie i ekspozycja towarów. Sprawdzanie terminów przydatności do spożycia. Dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy.

 

20.
Kasjer – sprzedawca
Sprzedaż art. spożywczo -przemysłowych,obsługa klienta.

 

21.
Kasjer – sprzedawca
Sprzedaż art. spożywczo- przemysłowych, obsługa klienta, przyjęcie towaru.

 

22.
Kelner
Obsługa gości w restauracji.

 

23.
Kelner
Obsługa gości restauracji, sporzadzanie napojów i drinków.

 

24.
Kelner
Obsługa klienta i odpowiednie rozstawienie zastawy stołowej i urządzeń gastronomicznych, dbanie o czystość stanowiska pracy.

 

25.
Kelner/barman
Obsługa klientów, przygotowywanie napojów i drinków.

 

26.
Kierowca – kurier
Doręczanie przesyłek na terenie woj. lubelskiego

 

27.
Kierowca – zaopatrzeniowiec
Przygotowywanie samochodu do jazdy, dbanie o stan techniczny auta, prowadzenie dokumentacji samochodu, dokonywanie niezbednych zakupów lud odbiór zamówionych towarów, dostawado siedziby firmy, kontrola nad dokumentami dotyczącymi towaru i dbanie o zgodność towaru.

 

28.
Kierowca kat. C
transport materiałów sypkich wywrotką

 

29.
Kierowca kat C+E
Transport towaru.

 

30.
Kierowca samochodu ciężarowego
Prowadzenie samochodu ciężarowego z przyczepą,
dostawa materiałów na budowę. Budowy realizowane na terenie woj. lubelskiego.

 

31.
Kierowca samochodu ciężarowego
Transport towarów na terenie kraju.

 

32.
Kierowca z kat. D
Prowadzenie pojazdów typu bus/autobus

 

33.
Kierowca-dostawca pizzy
Dostarczanie zamówionych dań pod wskazany adres.

 

34.
Kierowca/mechanik
Prowadzenie samochodu ciężarowego z naczepą.

 

35.
Kierownik
Sporządzanie harmonogramów czasu pracy. Kierowanie pracownikami. Negocjacje z kontrahentami. Zabezpieczenie optymalnego zaopatrzenia działu w towary handlowe. Przygotowywanie gazetek i promocji. Analiza sprzedaży.

 

36.
Kierownik obiektu hotelowo-restauracyjnego
Zarządzanie obiektem, prowadzenie rekrutacji załogi, prowadzenie działań marketingowych obiektu, pozyskiwanie klientów, organizacja imprez. Zarzadzanie obiektem- Zajazd Uroczysko – Sitaniec 206

 

37.
Kierownik/majster warsztatów mechanicznych
Praca w warsztacie mechanicznym.

 

38.
Kosmetyczka
Wykonywanie podstawowych zabiegów kosmetycznych.

 

39.
Księgowa/y
Obsługa finansowo-księgowa Spółki.

 

40.
Kucharz
Samodzielne gotowanie, oraz przyuczenie się do nowego menu restauracji.

 

41.
Kucharz
Samodzielne przygotowywanie dań.

 

42.
Kucharz
Przygotowywanie posiłków wg karty dań.

 

43.
Kucharz
Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań.

 

44.
Kucharz – barman
Przygotowywanie i wydawanie potraw.
Praca w godzinach popołudniowych.
Istnieje możliwość przyuczenia do zawodu

 

45.
Kucharz-pomoc kuchenna
Przygotowywanie posiłków i potraw produktów krajowych i importowanychwg karty dań, przygotowywanie półproduktów do cateringu.

 

46.
Lakiernik natryskowy
Praca lakiernika natryskowego w przemyśle metalowym przy produkcji maszyn rolniczych.

 

47.
Magazynier
Bieżąca obsługa działu magazynowego polegająca na: -przyjmowaniu i wydawaniu towaru z magazynu, -utrzymywaniu porządku w magazynie, 
-wysyłka towarów,

 

48.
Malarz konstrukcji stalowych
Malowanie konstrukcji

 

49.
Masarz – rzeźnik
Produkcja wędlin, wędzonek

 

50.
Mechanik maszyn budowlanych
Naprawa maszyn budowlanych

 

51.
Mechanik pojazdów samochodowych
Naprawa pojazdów samochodowych.

 

52.
Mechanik samochodowy
Prace związane z naprawą samochodów.

 

53.
Mechanik samochodowy
Kompleksowa obsługa pojazdów marki Opel w zakresie napraw mechanicznych, elektromechanicznych oraz blacharskich. Wsółpraca z recepcją serwisu, wykonywanie badań technicznych na SKP.

 

54.
Mechanik samochodów osobowych
Mechanik samochodowy – bieżąca naprawa pojazdów.

 

55.
Monter i serwisant sieci telekomunikacyjnych
Diagnoza, analiza problemów sieci LAN/WAN, określenie przyczyn usterek, wykonywanie instalacji światłowodowych i radiowych.

 

56.
Monter instalacji gazowych
Montaż i serwis instalacji gazowych w pojazdach samochodowych, montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego.

 

57.
Monter ociepleń budynków
Docieplanie budynków (mieszanie kleju, farb, tynku), przyklejanie styropianu do budynku, cięcie styropianu, tynkowanie.

 

58.
Monter solarów
Montaż solarów.

 

59.
Murarz
Budowa domów jednorodzinnych i budynków od podstaw, fasady, ściany zewnętrzne, działowe i nośne.

 

60.
Nauczyciel do prowadzenia zajęć na kierunku technik-masażysta
Prowadzenie zajeć ze słuchaczami szkoły policealnej, uzupełnianie dokumentacji szkolnej

 

61.
Nauczyciel informatyki i techniki
Nauczanie techniki i informatyki w szkole podstawowej. Praca -8 godzin tygodniono w Szkole w Lipsku i 8 godzin w Pniówku.

 

62.
Nauczyciel wspomagający
Wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wymiar etatu 26/28

 

63.
Nauczyciel zawodu technik technologii drewna
Praktyczna i teoretyczna nauka zawodu tchnik technologii drewna. 23h/tygodniowo

 

64.
Operator koparko-ładowarki
Obsługakoparki i koparko-ładowarki, kopanie wykopów, transport towarów budowlnaych.

 

65.
Operator linii produkcyjnej
Obsługa linii produkcyjnej, układanie, zbieranie i pakowanie mydełek.

 

66.
Operator myjni samochodowej
Kompleksowe mycie samochodów osobowych na zlecenie serwisu Opla, współpraca z recepcją serwisu, pomoc w naprawach mechanicznych samochodów, realizowanych przez pracowników serwisu Opla.

 

67.
Operator pilarki
Obsługa pilarki, sortowanie elementów drzewnych.

 

68.
Operator pompy do betonu-kierowca samochodu ciężarowego
Transport betonu i obsługa pompy do betonu

 

69.
Operator wielopiły
Obsługa wielopiły, praca w zakładzie drzewnym

 

70.
Piekarz
Przygotowywanie ciasta do wypieku pieczywa.

 

71.
Pilarz
Wycinka drzew, pielęgnacja zieleni, prace ogrodnicze.

 

72.
Pilarz-drwal
Ścinka i obróbka drewna

 

73.
Pomoc kuchenna
Pomoc w przygotowywaniu posiłków w stołówce żywieniowej.

 

74.
Pomoc kuchenna
Przygotowywanie i dbałośc o stanowisko pracy, pomoc w przygotowywaniu potraw, pomoc przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków, mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.

 

75.
Pomoc kuchenna
Prace kuchenne, pomoc w przygotowywaniu posiłków.

 

76.
Pomoc stolarza
Przygotowanie materiałów, obróbka ręczna i mechaniczna drewna.

 

77.
Pomocniczy robotnik torowy
Wymiana podkładów kolejowych.

 

78.
Pomocnik mechanika
Pomoc przy naprawie samochodów.

 

79.
Pracownik biurowy
Obsługa klienta, przygotowywanie ofert ubezpieczeń, wsparcie merytoryczne klientów w zakresie zawartych ubezpieczeń, prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielami i klientami. Właściwe zarządzanie i utrzymywanie relacji z klientem.

 

80.
Pracownik budowlany
Prace budowlane na cmentarzach

 

81.
Pracownik fizyczny
Praca fizyczna w tartaku przy obróbce drewna.

 

82.
Pracownik produkcji
Praca przy produkcji ciastek i wafli.

 

83.
Pracownik produkcji
Produkcja elementów palet.

 

84.
Pracownik produkcji
Produkcja elementów palet, przygotowywanie drewna do montowania, obsługa narzędzi piły tarczowe i taśmowe, frezarki, wiertarki, heblarki.

 

85.
Psycholog – terapeuta
Terapia dzieci, diagnozowanie,prowadzenie szkoleń, prowadzenie badań psychologicznych, praca w Tomaszowie Lubelskim, możliwy dojazd.

 

86.
Recepcjonista
Obsługa klienta, meldowanie i wymeldowywanie gości w hotelu.

 

87.
Robotnik drogowy
Pomoc przy budowie, rozbudowie i modernizacji dróg.

 

88.
Robotnik drogowy
Wykonywanie prac ziemnych i drogowych.

 

89.
Robotnik drogowy
Prace porządkowe na drogach, placach, parkingach – na terenie miasta Zamość.

 

90.
Robotnik magazynowy
Pomoc przy załdunku i rozładunku towarów.

 

91.
Rozbieracz – wykrawacz
Rozbiór dziczyzny, dbanie o porządek i higienę w miejscu pracy.

 

92.
Spawacz MAG
Spawanie elementów metalowych.

 

93.
Sprzątacz/ka
Sprzątanie dużego obiektu. Mile widziane osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

94.
Sprzątaczka pomieszczeń
Sprzątanie pomieszczeń biurowych ( odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).

 

95.
Sprzedawca
Przygotowanie towarów do sprzedaży. Sprzedaż towarów. Profescjonalna obsługa klienta.

 

96.
Sprzedawca
Sprzedaż części samochodowych, obsługa kasy fisklanej, pakowanie towaru, przyjmowanie i rozładunek.

 

97.
Sprzedawca
Sprzedaż towarów w delikatesach spożywczych, obsługa klienta

 

98.
Sprzedawca na stoisku mięsnym
Obsługa stoiska mięsnego, sprzedaż wędlin i mięs. Obsługa klienta. Dbanie o czystość i porządek w miejscu pracu. Wydawanie towaru i dbanie o jego świeżość. Praca w Skierbieszowie ul. Parkowa 5.

 

99.
Sprzedawca w branży mięsnej
Obsługa klienta, sprzedaż wędlin.

 

100.
Sprzedawca w stacji paliw
Sprzedaż towarów, obsługa klienta, zamawianie towaru, dbanie o czystość

 

101.
Sprzedawca/Sprzedawca na stoisku mięsnym
Obsługa stoiska mięsnego, sprzedaż wędlin i mięs. Obsługa klienta. Dbanie o czystość i porządek w miejscu pracu. Wydawanie towaru i dbanie o jego świeżość.
Praca w Galerii Revia Park (Delikatesy Centrum).

 

102.
Starszy inspektor ds. finansowo – księgowych
Dekretowanie i ewidencjonowanie dokumentów finansowo księgowych, przygotowywanie przelewów bankowych, prowadzenie rejestru zakupu, sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji VAT, inwentaryzacja kont księgowych na koniec roku obrotowego, przygotowanie danych do sprawozdań finansowych, bilansu, rachunków zysków i strat.

 

103.
Stolarz meblowy
Produkcja i montaż mebli. Przygotowanie materiałów, obróbka ręczna i mechaniczna drewna, montaż mebli u klienta.

 

104.
Szwaczka
Szycie kostiumów kąpielowych, praca zespołowa

 

105.
Telemarketer / Telepracownik Call Center
-tel. kontakt z potencjalnymi odbiorcami energii elektrycznej i paliwa gazowego, – tel. i mailowa bsługa klienta oraz nadzór nad terminarzem spotkań handlowców, – umawianie spotkań dla handlowców (nic nie sprzedajesz), – współpraca z handlowcami, – raportowanie umówionych spotkań w systemie CRM

Poprzedni artykułInwestycyjny awans Zamościa
Następny artykułOferty stażu w PUP Zamość 16.10.2017
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments