Zamość: Dekomunizacja ulic zakończona. Są tablice z nowymi nazwami

1
993

Tablice z nazwiskami postaci kojarzonych z ustrojem komunistycznym zniknęły już zamojskich ulic. W ich miejscu pojawiły się tablice z nazwami nowych patronów. Decyzję o zmianach podjęła Rada Miasta, ponieważ zobowiązała ją do tego ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, przyjęta przez polski Sejm.

W Zamościu nie zobaczymy już ulic: Mariana Buczka, gen. Grzegorza Korczyńskiego, Kapitana Leszczowa, Małgorzaty Fornalskiej, Armii Ludowej, Zygmunta Berlinga, Janka Krasickiego. Starych patronów zastąpili nowi – odpowiednio: Rodziny Kowerskich, Świętego Brata Alberta, Leszczowa, Franciszka Fornalskiego, Generała Franciszka Kleeberga, Mała, Generała Stanisława Maczka.

Do czego zobowiązani są mieszkańcy ulic, których nazwy zmieniono?

O zmianie nazw ulic powinni oni powiadomić Urząd Skarbowy w Zamościu, Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), Zakład Ubezpieczeń Społecznych(osoby pobierające świadczenia), banki, KRS (osoby prawne), dostawców mediów, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców internetu, telewizji kablowej itp. O zmianie nazwy ulicy powinno się także powiadomić pracodawcę oraz sądy i inne organy, przed którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest stroną (uczestnikiem).

W związku z dokonaną zmianą nazw ulic, Prezydent Miasta Zamość zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicach objętych zmianami o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).

Wymiana dokumentów

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powołanej ustawy, są wolne od opłat.

Zmiana nazwy (dokonana na podstawie ustawy) nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. To znaczy, że nie ma konieczności ich wymiany do czasu upływu terminu ważności.

DSC 4536 Zamość: Dekomunizacja ulic zakończona. Są tablice z nowymi nazwami

DSC 4540 Zamość: Dekomunizacja ulic zakończona. Są tablice z nowymi nazwami

Zrzut ekranu 2017 09 19 o 13.17 Zamość: Dekomunizacja ulic zakończona. Są tablice z nowymi nazwami

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

Naprawdę nie ma większych problemów w tym kraju niż nazwy ulic ? To gratuluję !