Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki, czyli SMOK zaprasza  na zajęcia z mini – koszykówki dla chłopców z klas IV – V szkół podstawowych oraz klas młodszych na bezpłatne treningi.

Celem zajęć jest kształtowanie sprawności koordynacyjnej poprzez gry i zabawy ruchowe, naukę podstawowych elementów technicznych takich jak poruszanie się po boisku, kozłowanie, podania i chwyty, rzuty do kosza i inne.

Mini-koszykówka jest grą przeznaczoną dla dzieci, która wzbogaca zasób podstawowych ruchów, podnosi sprawność ruchową, rozwija takie cechy osobowości, które są niezbędne do odnoszenia sukcesów nie tylko w sferze sportu, ale też w życiu. Zabawowe elementy tej gry oraz szerokie pole do indywidualnych poczynań, dają satysfakcję wszystkim jej uczestnikom.
Każdy uczestnik otrzyma strój koszykarski.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments