Jest 40 miejsc pracy w Straży Granicznej. NOSG prowadzi nabór kandydatów do służby

0
606
fot. NOSG w Chełmie

Nadbużański Odział Straży Granicznej w Chełmie znów prowadzi nabór kandydatów do służby. W 2016 roku przyjęto 80 osób wyłonionych spośród ponad 1500 kandydatów. Do końca 2017 roku NOSG planuje przyjąć jeszcze 40 funkcjonariuszy (12 – w październiku i 28 – w grudniu).

Kandydaci na strażników granicznych powinni spełniać szereg wymogów. Służbę  może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych

Od kandydatów wymagane jest:

-posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra (równorzędnego) uzyskanym po ukończeniu kierunku studiów prawo, informatyka lub elektronika i telekomunikacja, a także kierunku studiów przygotowującym do pracy w dziedzinie łączności, telekomunikacji, optoelektroniki lub kryptografii w zakresie realizowanym w Straży Granicznej.

-posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) i udokumentowanych dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania Straży Granicznej (np. aplikacji kontrolerskiej, uprawnień nadzoru budowlanego, uprawnień tłumacza przysięgłego).

Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy – to złożenie kompletnej dokumentacji, wstępna rozmowa kwalifikacyjna, a także testy psychologiczne i badania psychofizjologiczne. Drugi etap to test pisemny z wiedzy ogólnej i języka obcego, test sprawnościowy i kolejna rozmowa kwalifikacyjna. Po pozytywnym ukończeniu obu etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest do rejonowej komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.
Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619.

 

Ponadto, istnieje możliwość umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata): [email protected]. Wyznaczenie terminu złożenia dokumentów nastąpi poprzez przesłanie informacji zwrotnej do kandydata, na adres z którego wysłano zgłoszenie.

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments