Nowy rok szkolny i zmiany w I LO

2
1562

Nowy rok szkolny dla I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu oznacza początek zmian. Od września kierownictwo nad szkołą objęła Pani Bożena Krupa, dotychczasowa wicedyrektor. Na stanowisku dyrektora zastąpiła ona Zygmunta Kamińskiego, który sprawował tę funkcję od 2002 r. Jednak prawdziwa rewolucja czeka “stary ogólniak” dopiero od przyszłego roku szkolnego. Wtedy też liceum, w związku z planowaną rewitalizacją budynku dawnej Akademii Zamojskiej, będzie zmuszone zmienić swoją siedzibę. Zabytkowy gmach, w którym mieści się I LO uzyskał na remont ponad 20 – milionowe dofinansowanie z Unii Europejskiej. Prace potrwają do 2020 r. Choć nie obejmą one wszystkich użytkowanych przez szkołę pomieszczeń, przeprowadzka szkoły będzie konieczna.

Pytanie tylko – gdzie? Mówi się o czterech możliwych przyszłych siedzibach: budynku należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dawnej Akademii Rolniczej na Karolówce), gmachu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Jana Zamoyskiego, gmachu przy ul. Partyzantów 10 (gdzie kiedyś mieścił się Bank Polski) oraz dawnym pałac rodziny Zamoyskich przy ul. Akademickiej, a obecnie siedzibie Sądu.

Ta ostatnia lokalizacja wydaje się najbardziej prawdopodobna. Przychyla się ku niej zarówno Prezydent Wnuk, jak i Dyrektor Wydziału Oświaty UM, Agnieszka Kowal. Takiego zdania jest też nowa Dyrektor I LO.

-Najkorzystniejsza dla mnie byłaby siedziba sądu – mówi Pani Bożena Krupa i dodaje, że chciałaby aby siedziba szkoły pozostała w obrębie Starówki.

Nowa Pani dyrektor nie uważa, by zmiana lokalizacji mogła w jakikolwiek sposób zaszkodzić szkole czy wpłynąć na jej prestiż.

-Mamy tutaj bardzo dobrą młodzież, świetnych nauczycieli i wierzę, że szkoła to nie są mury. Szkoła to są ludzie. Niezależnie, gdzie byśmy się przenieśli, przeniesiemy się z całym naszym bagażem wiedzy i doświadczenia w kształceniu młodych ludzi – podkreśla Bożena Krupa i zapewnia, że poziom kształcenia na pewno się nie zmieni.

Poniżej zdjęcia z dzisiejszej inauguracji nowego roku szkolnego w I LO. Udział w uroczystości wziął m.in. Prezydent Andrzej Wnuk oraz Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość, Agnieszka Kowal.

2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

Pani Krupa mówi: „Najkorzystniejsza dla mnie byłaby siedziba SĄDU” pewnie tak w szerokim tego słowa znaczeniu!
A dla nas nauczycieli i uczniów siedziba Pałacu Zamoyskich. Pan Dyrektor Kamiński wielokrotnie podczas rozmów z p. Prezydentem Wnukiem i p. Dyrektor Kowal mówił, że ta lokalizacja z wielu względów jest najkorzystniejsza dla I LO. To stanowisko zostało również przedstawione p. Prezydentowi na piśmie skierowanym od nauczycieli i pracowników I LO z odpowiednią argumentacją.
Tak więc cieszy nas fakt, że władze miasta chcą zrealizować pomysł i perspektywiczne myślenie
p. Dyrektora Kamińskiego, wcześniej wielokrotnie negowane i krytykowane.
Mamy nadzieję, że to Pan Dyrektor Kamiński będzie przenosił nas do nowej siedziby!

Anonimowo

A skąd te zmiany? Dlaczego p. Kamiński nie jest już dyrektorem?