Akcja Straży Pożarnej nad zalewem

0
731
GAIA

11 sierpnia Ośrodek Sportu i Rekreacji nad zalewem miejskim w Zamościu zorganizował imprezę sportowo-rekreacyjną pn.”Zachowaj trzeźwy umysł – sportowe wakacje 2017″. Do wydarzenia przyłączyli się strażacy zamojskiej komendy PSP, wpisując się tym samym w ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Strażacy przypominają o statystykach, które wskazują, że częstą przyczyną utonięć jest spożywanie alkoholu podczas takiego wypoczynku. Dlatego też niezmiernie istotnym jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych. Strażacy podczas prelekcji skierowanej do osób wypoczywających nad zalewem przybliżyli zasady postępowania podczas udzielania pomocy tonącym, omówili specyfikę służby, a także zaprezentowali sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu gaśniczego.

Najmłodsi wypoczywający mieli okazję zobaczenia samochodu pożarniczego od wewnątrz  czy też ochłodzenia się w strugach wody, co przy tak wysokiej temperaturze mogło być przyjemnym doznaniem.
Mając na względzie bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą strażacy zwracają się ze szczególnym apelem o zachowanie rozwagi i zdrowego rozsądku. Zapewnienie bezpieczeństwa zależy od przestrzegania kilku elementarnych zasad:

  • nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających – takie osoby najczęściej są narażone na utonięcie,
  • nie wchodźmy do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić  szokiem termicznym lub utratą przytomności, a po wejściu najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz,
  • nie skaczmy do wody na „główkę”, tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody, taki skok może doprowadzić do urazu kręgosłupa i kalectwa,
  • do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, najlepiej gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik,
  • korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone – mają na sobie specjalne kamizelki,
  • rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem,

Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa.

materiał nadesłany

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments