GAIA

„Zadanie współfinansowane przez  Województwo Lubelskie” Stowarzyszenie z Bliska i z Daleka nr KRS 0000660430 22-400 Zamość ul. Lubelska 70A
W ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,  zapraszamy mieszkańców niżej podanych wsi i okolicznych miejscowości do korzystania z Bezpłatnego Poradnictwa Społeczno – Prawnego

Poniżej adresy i terminy przyjmowania interesantów.

Punkt informacyjny w miejscowości Górecko Stare (budynek OSP) w gminie Józefów, pow. biłgorajski

Lp.

Data

Godziny

1

21.08.2017r.   

od 10/00 do 14/00

2

30.09.2017r.

od 15/00 do 19/00

3

25.11.2017r.

od 15/00 do 19/00

 

Punkt informacyjny w miejscowości Górniki (budynek OSP) w gminie Józefów, pow. biłgorajski

Lp.

Data

Godziny

1

21.08.2017r.   

od 15/00 do 19/00

2

30.09.2017r.

od 10/00 do 14/00

3

25.11.2017r.

od 10/00 do 14/00

 

Punkt informacyjny w miejscowości Hutki (budynek OSP) w gminie Krasnobród, pow. zamojski

Lp.

Data

Godziny

1

31.08.2017r.   

od 10/00 do 14/00

2

07.10.2017r.

od 10/00 do 14/00

3

18.11.2017r.

od 10/00 do 14/00

 

Punkt informacyjny w miejscowości Szewnia Dolna (budynek OSP) w gminie Adamów, pow. zamojski

Lp.

Data

Godziny

1

31.08.2017r.   

od 15/00 do 19/00

2

07.10.2017r.

od 15/00 do 19/00

3

18.11.2017r.

od 15/00 do 19/00

 

Punkt informacyjny w miejscowości Nabróż (budynek OSP) w gminie Łaszczów, pow. tomaszowski

Lp.

Data

Godziny

1

26.08.2017r.   

od 13/30 do 17/30

2

23.09.2017r.

od 13/30 do 17/30

3

02.12.2017r.

od 13/30 do 17/30

 

Punkt informacyjny w miejscowości Perespa (budynek OSP) w gminie Tyszowce, pow. tomaszowski

Lp.

Data

Godziny

1

25.08.2017r.   

od 10/00 do 14/00

2

22.09.2017r.

od 10/00 do 14/00

3

21.10.2017r.

od 10/00 do 14/00

 

Punkt informacyjny w miejscowości Mołożów (budynek świetlicy wiejskiej) w gminie Mircze, pow. hrubieszowski

Lp.

Data

Godziny

1

26.08.2017r.   

od 9/00 do 13/00

2

23.09.2017r.

od 9/00 do 13/00

3

02.12.2017r.

od 9/00 do 13/00

 

Punkt informacyjny w miejscowości Turkowice(budynek OSP) w gminie Werbkowice, pow. hrubieszowski

Lp.

Data

Godziny

1

25.08.2017r.   

od 15/00 do 19/00

2

22.09.2017r.

od 15/00 do 19/00

3

21.10.2017r.

od 15/00 do 19/00

 

Punkt informacyjny w miejscowości Płonka (budynek OSP) w gminie Rudnik, pow. krasnostawski

Lp.

Data

Godziny

1

02.09.2017r.   

od 9/00 do 13/00

2

14.10.2017r.

od 9/00 do 13/00

3

04.11.2017r.

od 9/00 do 13/00

 

Punkt informacyjny w miejscowości Tarzymiechy Drugie (budynek OSP) w gminie Izbica, pow. krasnostawski

Lp.

Data

Godziny

1

02.09.2017r.   

od 14/00 do 18/00

2

14.10.2017r.

od 14/00 do 18/00

3

04.11.2017r.

od 14/00 do 18/00

 

ADRESACI – projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością, pełnoletnich oraz małoletnich (niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności) oraz członków ich rodzin z powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego.
MIEJSCE i FORMA REALIZACJI ZADANIA – w każdym powiecie powstaną po dwa punkty informacyjne uwzględniające gminy wiejskie. W punktach będą prowadzone czterogodzinne dyżury w trzech różnych terminach. Oprócz punktów informacyjnych bezpłatne wsparcie udzielane jest również telefonicznie i mailowo. Do kontaktu zapraszamy na bieżąco i nie zależnie od prowadzonych dyżurów w punktach informacyjnych.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – od 02.06.2017r. do 31.12.2017r.
KONTAKT: Nr kom. – 691 727 601, e-mail: [email protected], http://www.zbliskaizdalekazamosc.cba.pl/aktualnosci

Poradnictwo społeczno- prawnego adresowane jest do niepełnosprawnych uczestników i ich rodzin i obejmuje między innymi następujące obszary tematyczne:
1. Bariery architektoniczne – możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych
2. Edukacja – możliwości kształcenia integracyjnego oraz formy pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów i studentów.
3.Lokale – uprawnienia do lokalu socjalnego, procedur eksmisyjnych lub pomieszczenia tymczasowego w przypadku eksmisji.
4. Łączność – dostępność dla osób z niepełnosprawnością usług pocztowych i telekomunikacyjnych, możliwości uzyskania zwolnień.
5. Odszkodowania komunikacyjne – możliwość otrzymania odszkodowań oraz innych roszczeń przez osoby, poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych.
6. Orzeczenia o niepełnosprawności – prawne potwierdzenie statusu niepełnosprawności; sposób uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy, wskazania do rehabilitacji i opieki.
7. Podatki – ogólne zasady odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne.
8.Praca – zasady rejestracji w urzędzie pracy, uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, możliwości uzyskania pomocy finansowej na uczestnictwo w szkoleniach oraz w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej lub współtworzenie spółdzielni socjalnych lub dołączenie do już istniejących, praca pobierających rentę.
9. Pomoc społeczna ‒ formy pomocy, z której korzystać mogą osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, warunki uzyskania świadczeń pomocy społecznej.
10. Rehabilitacja i leczenie – uprawnienia przysługujące osobie dotkniętej chorobą, zasady leczenia uzdrowiskowego i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
11. Świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości i warunki ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, dodatku pielęgnacyjnego, renty socjalnej, zasad zmniejszania i zawieszania świadczeń w przypadku uzyskania innych przychodów.
12. Sprzęt rehabilitacyjny – zasady uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz dofinansowania ich zakupu ze środków PFRON.
13. Świadczenia rodzinne – świadczenia wspierające rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz podejmujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
14. Transport–ulgi w przejazdach środkami transportu publicznego oraz uprawnienia osób z niepełnosprawnością, podróżujących drogą lotniczą.
15. Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie– zasady i procedury związane z przymusowym leczeniem lub badaniem psychiatrycznym osób chorych psychicznie, procedury przymusowego przyjęcia do domu pomocy społecznej, warunki i procedury związane z ubezwłasnowolnieniem.
16. Inne uprawnienia i ulgi‒ np. dla osób niewidomych, warunki ułatwiające osobom udział w wyborach i inne dotyczące osób z niepełnosprawnością.
17. Tematyka prawa cywilnego/rodzinnego wtym pomoc przy pisaniu pism/wniosków.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments