W dniu wczorajszym (2 sierpnia), po godz. 19 odnotowano kilka interwencji związanych z występowaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych w następujących lokalizacjach: Kawęczynek pożar drzewa od uderzenia pioruna, Chomęciska Duże pożar stodoły i budynku gospodarczego od uderzenia pioruna, Wólka Nieliska uszkodzenie dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego, Wólka Nieliska 2 powalone drzewa, uszkodzenie linii energetycznej, Krzak – 3 drzewa, Podstary Zamość – 2 drzewa.

Największe straty odnotowano przy zdarzeniu w Chomęciskach Dużych to aż 300 tys. Po dojeździe miejscowej jednostki OSP stwierdzono, że cały budynek stodoły o konstrukcji drewnianej kryty eternitem objęty był ogniem. Zagrożony był budynek gospodarczy i drugi budynek stodoły usytuowany w pobliżu. Z budynku obory zostały wyprowadzone na zewnątrz zwierzęta hodowlane. Utrudnieniem w prowadzeniu działań były nagromadzone różne materiały budowlane w stodole, niesprawny pobliski hydrant. Spaleniu oprócz budynku uległo: siewnik zbożowy, rozrzutnik, wóz opony w ciągniku. w działaniach trwających 3 godz. wzięło udział 1 zastęp z JRG Zamość oraz OSP: Chomęciska Duże, Wierzba, stary Zamość, Udrycze.

Ponadto tego dnia odnotowano między innymi pożar ok. 1h zboża na pniu w miejscowości Żuków, pożar prasy i ścierniska (2,3ha) w miejscowości Koniuchy oraz pożar ścierniska (0,6ha) w miejscowości Wierzba.
Mając na względzie trwający okres żniwny apeluję do rolników o rozwagę i zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń, a także przestrzeganie zakazu wypalania słomy i pozostałości roślinnych. Niezmiernie ważną kwestią, w ograniczeniu strat pożarowych jest posiadanie na wyposażeniu kombajnów sprawnych gaśnic. Ponadto apelujemy także o przestrzeganie elementarnych zasad:
produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie,
powierzchnia stert i stogów nie może być większa niż 1000m2 a kubatura 5000m3,
sterty i stogi należy sytuować w odległościach nie mniejszych niż 30 m od budynków wykonanych z materiałów palnych i 20m od budynków niepalnych, a także w odległości nie mniej niż 30 m od przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia,
w stodołach zabronione jest garażowane pojazdów silnikowych, w których na stałe nie odłączono zasilania akumulatorowego i nie opróżniono zbiornika z paliwem.

Przepisy przeciwpożarowe tj. § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), jasno zabrania wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach. Stwierdzone wypalanie przez rolnika słomy po kombajnie, skutkuje utratą dopłat bezpośrednich i naraża go na mandat jaki mogą nałożyć strażacy w wysokości od 50 do 500 złotych.

Oficer Prasowy
mł. bryg. Andrzej Szozda

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments