Zamość: Szkoły nauki jazdy pod lupą

0
1096

Pracownicy Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów skontrolują w tym roku w sumie 11 ośrodków szkolenia kierowców (to wszystkie OSK wpisane na koniec roku 2016 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenie kierowców).

W czerwcu i lipcu kontrolerzy sprawdzali/ją działanie 3-ch  przedsiębiorców prowadzących tego rodzaju działalność: Urszula Bojar Ośrodek Szkolenia i Doradztwa „WUREX”, Marian Bojar Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “WUREX” , Mariusz Bizior  Ośrodek Szkolenia Kierowców „BIMAR”.

Sukcesywnie do końca roku kontrolowane będą pozostałe ośrodki szkolenia kierowców. Kontrolerzy sprawdzają czy przedsiębiorca spełnia wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami tj.

– czy posiada infrastrukturę odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia w zależności od posiadanych kategorii uprawnień do szkolenia – plac manewrowy, pojazdy przystosowane do nauki, odpowiednio wyposażoną i przystosowaną salę wykładową, pomieszczenia biurowe, pomoce dydaktyczne do szkolenia

– czy zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców instruktora posiadającego stosowne

uprawnienia do szkolenia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kierowców lub sam przedsiębiorca jest instruktorem nauki jazdy.

Corocznej kontroli podlega również sprawdzenie zgodności prowadzonych kursów przez ośrodki z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia tj. pobieranie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), wydawanie i prowadzenie kart przeprowadzonych zajęć, prawidłowe prowadzenie książki ewidencji osób szkolonych, prowadzenie harmonogramu zajęć teoretycznych, przestrzeganie liczby godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej w zakresie odpowiedniej kategorii szkolenia, przeprowadzanie egzaminów wewnętrznych, wyznaczanie instruktora prowadzącego, przeprowadzanie szkolenia zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia dla osób ubiegających się do kierowania pojazdami ( zakres tematyczny zajęć teoretycznych oraz szkolenie praktyczne na placu manewrowym ).

  Sprawdzana jest również terminowość przekazywania przez przedsiębiorcę informacji, (o których mowa w art. 27 ust 1 pkt 1 pkt 6 ustawy) tj. list uczestników kursu oraz informacji o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych oraz informacji o przeprowadzonych kursach za rok ubiegły. Kontroli podlegają również kwalifikacje osób prowadzących szkolenia czyli czy np. szkolenie prowadzi instruktor figurujący w ewidencji instruktorów, czy posiada odpowiednie uprawnienia do szkolenia, czy posiada ważną legitymację instruktora, a także aktualne badania lekarskie i psychologiczne do wykonywania czynności instruktora.

Poprzedni artykułEurofolk dzień II: Barwny korowód i koncert inauguracyjny
Następny artykułNabór do podstawówek
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments