Szukasz pracy? Mamy najświeższe oferty

0
799

Przedstawiamy oferty pracy z zamojskiego PUP na dzień 12.06.2017 r.

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

Asystent do spraw księgowych

Pomoc w dziale finansowo – księgowym.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opieka i asystowanie osobie chorej lub niepełnosprawnej.

Asystent prawny

Porady prawne, pisanie ustaw, obsługa biura.

Asystent projektanta

Wyznaczanie, wyliczanie pomierzanie odległości w pomiarach działek.

Asystent projektanta branży drogowej

Udział w wykonywaniu projektów wykonawczych.

Asystent rodziny

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
wspieranie aktywności społecznej rodzin,
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
CV ze zdjęciem;
list motywacyjny;
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 922 ze zm.)”;

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

Asystentka stomatologiczna

Pomoc lekarzowi przy pracy, rejestracja pacjentów, uzupełnianie dokumentacji medycznej, asysta przy zabiegach.

Barman

Pomoc w obsłudze baru

Barman – kelner

Przygotowanie sali restauracyjnej do obsługi gości, przygotowywanie śniadań bufetowych gości, obsługa urządzeń barystycznych.

Barman/ka

Sprzedaż artykułów baru, obsługa gości, przygotowywanie drinków, napojów, utrzymywanie porządku na barze. Praca w czwartek, piątek i sobotę.

Brukarz – pracownik budowlany

Prace budowlane i brukarskie.

Cukiernik

Przygotowywanie ciast i innych wypieków.

Dekarz

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, prace dekarskie

Fakturzystka

Wystawianie i archiwizacja dokumentów związanych ze sprzedażą, weryfikowanie i akceptowanie not korygujących, sprawdzanie poprawności faktur i korygowanie ich.

Fizjoterapeuta

Prowadzenie rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzenie dokumantacji, organizowanie i prowadzenie zajęć w pracowni.

Fizjoterapeuta

Masaże indywidualne i ćwiczenia grupowe.

Fryzjer

Strzyżenie, koloryzacja, upięcia włosów, dobór fryzury do twarzy i sylwetki.

Fryzjer-stylista

Pomoc w strzyżeniu, modelowaniu fryzur.

Geodeta

Prace geodezyjne. Pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe. Możliwość pracy w delegacji.

Grafik komputerowy

Tworzenie grafiki na potrzeby stron www. Przygotowywanie projektów graficznych do druku.

Inżynier budownictwa

Prace projektowe biurowe, wykonywanie projektów konstrukcyjnych.

Kasjer/sprzedawca

Obsługa kasy fiskalnej, pomoc klientom na sali sprzedaży, dbanie o ekspozycję towaru, weryfikacja terminów ważności.

Kelner

Obsługa gości restauracji, sporządzanie napojów i drinków, obsługa kasy fiskalnej.

Kelner

Obsługa gości w restauracji.

Kelner / pomoc kuchenna

Przyjmowanie zamówień, podawanie posiłków, pomoc w ich przygotowywaniu. Praca w Kuchni Wojskowej na parkingu obok Browaru w Zwierzyńcu. Praca od czwartku do niedzieli.

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

Kelner/ka

Przyjmowanie zamówień, obsługa klientów.

Kierowca – konwojent

Transport międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej, Rumunii, Ukraina.

Kierowca – robotnik drogowy

Prowadzenie samochodu ciężarowego z przyczepą,
dostawa materiałów na budowę

Kierowca autobusu

Obsługa kursów wycieczkowych w kraju i za granicą.

Kierowca autobusu

Przewóz osób. Praca na terenie powiatu zamojskiego i tomaszowskiego.

Kierowca kat. C

Transport ciągników i maszyn na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.

Kierowca kat. C+E

Przewóz towarów na terenie kraju.

Kierowca międzynarodowy

Prowadzenie pojazdu ciężarowego na trasach Polska-Niemcy-Holandia-Belgia.

Kierowca międzynarodowy

Załadunek, rozładunek towarów, transport drogowy towarów na trasach międzynarodowych.

Kierowca pojazdów ponadnormatywnych w ruchu międzynarodowym

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Kierowca samochodu ciężarowego

Przewóz towarów na terenie kraju, zabezpieczanie ładunku.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport materiałów na teren budowy. Praca na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towaru na terenie kraju.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport materiałów sypkich.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów samochodem ciężarowym na terenie Europy Zachodniej, Polski, Ukrainy, Białorusi.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów międzynarodowych Europa – Ukraina.

Kierowca samochodu ciężarowego

Kierowanie samochodem ciężarowym, przewóz towarów na trasach międzynarodowych.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport międzynarodowy towarów samochodem ciężarowym, zabezpieczanie ładunku.

Kierowca samochodu ciężarowego

Przewóz towarów na trasach Europy zachodniej i wschodniej.

Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 t

Transport międzynarodowy, Polska, Niemcy, Anglia, przewóz palet.

Kierowca taksówki

Transport klientów taksówką. Pracodawca poszukuje kierowców do pracy na terenie Zamościa. Zapewnia szkolenie wewnętrzne.

Kierowca-kurier

Rozwożenie przesyłek kurierskich do klienta na terenie woj. lubelskiego

Kierownik pociągu gospodarczego i roboczego

Koordynowanie pracą pociągu podczas tras przejazdowych.
Pracodawca umożliwia przeszkolenie.

Kierownik utrzymania ruchu

Nadzór nad grupą pracowników którzy utrzymują maszyny w ruchu.

Konstruktor – mechanik

projektowanie maszyn i urzadzeń.

Kosmetyczka

wykonywanie zabiegów kosmetycznych w salonie kosmetycznym manicure, pedicure, pielęgnacja twarzy.

Kosmetyczka

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciało i twarz, paznokcie i rzęsy.

Kosmetyczka

Wykonywanie podstawowych zabiegów kosmetycznych.

Kosmetyczka

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Kosmetyczka

Pomoc przy wykonywaniu pedicure, manicure, zabiegi kosmetyczne.

Księgowa

Wprowadzanie danych do systemu, praca w księgowości pełnej. Praca w zespole.

Księgowy Specjalista ds. finansów i

– kontrola i nadzór nad procedurami księgowo-

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

sprawozdawczości

finansowymi;
– wsparcie analizy rozrachunków z kontrahentami;
– współpraca z osobami zarządzającymi oraz wsparcie ich pracy wiedzą finansową i księgową
– współpraca z pozostałymi działami firmy;
– monitoring projektu, sprawozdawczość, wnioski o płatność, PEFS, nadzór nad przepływami finansowymi;
– współzarządzanie projektem i współpraca z koordynatorem projektu;
– nadzór nad realizacją zadań i formami wsparcia;
– prowadzenie kadr i ksiąg rachunkowych.

Oferujemy atrakcyjną pracę w życzliwej atmosferze w Zamościu z perspektywą przedłużenia umowy.
Miejsce pracy dla osoby sprawnej lub niepełnosprawnej. Premie do wynagrodzenia zasadniczego.

Zapraszamy do wysyłania CV.

Kucharz

Praca w kuchni przy przygotowywaniu potraw. Pomoc przy przygotowywaniu pizzy.

Kucharz

Obróbka wstępna owoców, warzyw, mięsa i ryb. Produkcja przystawek, dań zimnych i ciepłych oraz deserów zgodnie z ustalamy recepturami.

Kucharz

Planowanie oraz nadzór nad pracą w kuchnii, przygotowywanie posiłków.

Lider Punktu Sprzedaży

Zarządzanie zespołem oraz działalnością sprzedażową, aktywna sprzedaż produktów i usług finansowych, realizowanie założonych planów sprzedażowych, organizowanie i współudział w organizowaniu działań marketingowych na rynku lokalnym, motywowanie i rozwijanie kompetencji podległych pracowników.

Magazynier

Pomoc przy dostawach towaru, przyjęcie towaru.

Maglarz

Sortowanie i maglowanie pościeli.

Majster wytwórni mas bitumicznych/dyspozytor

Nadzór nad wytwórnią mas bitumicznych oraz transportem i sprzętem, oraz naprawą pojazdów i maszyn. Praca w Koszarsko gm. Żółkiewka

Maszynista lokomotywy spalinowej

Prowadzenie lokomotywy spalinowej. Praca w delegacji

Mechanik – elektryk

Prace mechaniczne. Możliwość pracy w delegacji.

Mechanik samochodowy

Kompleksowa obsługa pojazdów marki Opel w zakresie napraw mechanicznych, elektromechanicznych oraz blacharskich.

Mechanik samochodów osobowych

Serwis układu klimatyzacji, odgrzybianie, wymiana i naprawa opon, wyważanie kół

Mechanik samochodów osobowych

Kompleksowa naprawa pojazdów samochodowych.

Mechanik/elektromechanik samochodowy

Naprawa pojazdów samochodowych.

Młodszy recepcjonista

Meldowanie i wymeldowywanie gości, wystawianie faktur, przyjmowanie rezerwacji telefonicznych, mailowych. Korespondencja z gośćmi, udzielanie informacji turystycznych.

Monter dociepleń budynków

Prace przy docieplaniu budynków, prace porządkowe.

Monter stolarki okiennej i drzwi

Montaż okien i drzwi.

Murarz/tynkarz

Prace budowlanych, zabezpieczenie terenu budowy, narzędzi, urzadzeń.

Noszowy

transport chorych na wózkach, pomoc personelowi oddziałów w przenoszeniu i podnoszeniu ciężko chorych pacjentów, transport chorych na wózkach w oddziały szpitalne oraz z oddziałów do pracowni diagnostycznych

Operator koparki jednonaczyniowej

Wykonywanie wykopów pod linię kablową dla oświetlenia drogowego. Praca Zamość, woj. lubelskie

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

oraz delegacja woj. mazowieckie.

Operator koparko-ładowarki

Wykonywanie prac zleconych przez pracodawcę.

Operator koparko-ładowarki

Obsługa koparko-ładowarki, praca na terenie budowy.

Operator maszyn pneumatycznych

Obsługa i utrzymanie w należytym stanie maszyn pneumatycznych stacjonarnych.

Operator monitoringu

Obsługa monitoringu przy obiekcie hotelu, nadzorowanie otoczenia, obsługa systemu kamer.

Operator traka pionowego

Pomoc przy obsłudze traka taśmowego.

Operator urządzeń elewatorów zbożowych

Obsługa urządzeń transportujących i czyszczących ziarno, konserwacja urządzeń,obsługa kosza przyjęciowego.

Operator wieloczynnościowych maszyn torowych

Obsługa wieloczynnościowych maszyn torowych.

Opiekun domowy / opiekunka domowa

Opieka nad osobą zależną w miejscu jej pobytu (porządki, robienie zakupów, dbanie o higienę).

Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych

Nadzór i pomoc uczniom szkoły w przechodzeniu przez przejście dla pieszych

Pedagog

Praca z dzieckiem autystycznym.

Pokojowa

Utrzymanie czystości w pokojach hotelowych, pomieszczeniach ogólnie dostępnych, zapleczach i ciągach komunikacyjnych.

Pomoc – asystent fryzjera

Pomoc w wykonywaniu zabiegów fryzjerskich

Pomoc kosmetyczki

Pomoc przy zabiegach kosmetycznych.

Pomoc kuchenna

Pomoc przy przygotowywaniu posiłków z karty menu.

Pomoc kuchenna

Pomoc w przygotowywaniu potraw, nauka dekorowania.

Pomoc kuchenna

Pomoc w przygotowywaniu posiłków, dbanie o porządek w miejscu pracy.

Pomoc kuchenna

Pomoc w przygotowywaniu posiłków, dbanie o porządek w miejscu pracy.

Pomocnik mechanika pojazdów samochodowych

Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych. Praca w Tomaszowie Lubelskim, istnieje możliwość dojazdu do pracy

Pracownik biurowy

Pozyskiwanie klientów, sprzedaż powierzchni reklamowej w gazecie.

Pracownik biurowy

Realizacja powierzonych zadań, utrzymanie dobrych relacji z klientami, utrzymanie wysokiego poziomu usług, dbanie o powierzone mienie, obsługa administracyjna biura, kreowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, przygotowanie dokumentów księgowych, koordynacja kierowców, obsługa zleceń transportowych, pozyskiwanie i bieżąca obsługa zleceń. Pracodawca zapewnia gruntowne wdrożenie do pracy w firmie.

Pracownik dociepleń budynków

Prace przy docieplaniu budynków i prace murarskie.

Pracownik hali-sprzedawca

Przygotowywanie towarów do sprzedaży. Profesjonalna obsługa klienta. Przyjmowanie zapłaty za towar. Kontrola cen i jakośc

Pracownik leśny

Wycinka drzew stojących, pozyskiwanie drewna, ochrona lasu, praca w szkółce leśnej, praca w Nieliszu.

Pracownik produkcji

Praca przy produkcji ciastek i wafli.

Projektant branży drogowej

Wykonywanie opracowań projektowych w zakresie branży drogowej.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Zakres obowiązków:
praca z listą umówionych klientów
koordynacja działań promocyjnych
rozwój sprzedaży na powierzonym terenie
budowanie i utrzymywanie długotrwałych i pozytywnych relacji z Klientami

Ratownik medyczny

zapoznanie ze strukturą organizacyjną ZSN, przeszkolenie BHP i Ppoż., zapoznanie z zakresem

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

obowiązków. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układanie pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń

Recepcjonista

Meldowanie i wymeldowywanie gości, wystawianie faktur, przyjmowanie rezerwacji mailowych i telefonicznych, udzielanie informacji turystycznej.

Recepcjonista/tka

Obsługa recepcji w Studio Urody, przyjmowanie zapisów na zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne.

Recepcjonista/tka

Organizacja pracy w recepcji hotelu. Realizacja procedur zameldowania / wymeldowania gości. Rozliczanie, przyjmowanie i zarządzanie rezerwacjami. Informowanie o ofercie hotelu. Kompatybilne sprawdzanie razem z gościem na tablecie stanu poprawności rezerwacji. Tworzenie na tablecie raportów o stanie pokojów, np czy gość czegoś nie zostawił, nie uszkodził.

Rewident taboru kolejowego

Rewident taboru kolejowego.

Robotnik drogowy

Prace przy budowie dróg.

Robotnik fizyczny / pilarz

Pielęgnacja drzew wzdłuż dróg gminnych, przycinanie gałęzi, prace porządkowe.

Robotnik gospodarczy

Pomoc w pracach ogrodniczych przy zakładaniu terenów zielonych, przycinanie drzew i krzewów.

Robotnik szklarniowy

Wykonywanie prac pielęgnacyjnych przy roślinach

Salowa

sprzątanie pomieszczeń zgodnie z ustalonymi procedurami, ustalonym harmonogramem, sprzątanie sal chorych po spożyciu posiłków, mycie naczyń

Serwisant urządzeń biurowych

Przyjmowanie i wydawanie towaru, sprzedaż materiałów i sprzętu biurowego.

Składacz ręczny

Praca w zakłdzie poligraficznym. Samodzielna ręczna obsługa maszyny, ręczny retusz blach, korekta, naświetlanie blach.

Spawacz

Wykonywanie prac spawalniczych.

Spedytor z językiem angielskim

Korespondencja z kontrahentami,
obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Sprzątaczka

Utrzymanie porządku w pokojach gościnnych i na terenie karczmy.

Sprzątacz/ka

Sprzątanie dużego obiektu. Mile widziane osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Praca w galerii Twierdza.

Sprzątaczka biurowa

Utrzymywanie czystości pomieszczeń.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spozywczo – przemysłowych, obsługa klienta, kasy fiskalnej, wykładanie towaru. Praca sklep Horyszów Polski.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów rolniczych, obsługa klienta.

Sprzedawca

Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej.

Sprzedawca

Obsługa klienta, pomoc przy dostawach, przyjęcie towaru.

Sprzedawca

Układanie, metkowanie, ekspozycja towaru, obsługa klienta.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczych.

Sprzedawca

Obsługa klienta

Sprzedawca / magazynier

Sprzedaż materiałów budowlanych, farb, narzędzi, obsługa magazynu – przyjmowanie i wydawanie towaru.

Sprzedawca w stacji paliw

Sprzedaż paliw na stacji

Stolarz – cieśla

Przygotowanie materiału, elementów drewnianych do konstrukcji domków letniskowych.

Stolarz meblowy

Produkcja i montaż mebli. Przygotowanie materiałów, obróbka ręczna i mechaniczna drewna, montaż mebli u klienta.

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

Szwaczka

Szycie damskiej odzieży wierzchniej na maszynach szwalniczych.

Ślusarz

Prace ślusarskie

Ślusarz/mechanik

Prace ślusarskie, prace mechaniczne. Drobne naprawy.

Technik farmaceutyczny

Praca w sklepie zielarskim.

Technik organizacji produkcji

Organizowanie przebiegu produkcji, planowanie dostaw materiałowych, analizowanie zgodności przebiegu produkcji z planami i jej koordynacja, wykorzystanie i obsługa nowoczesnej techniki biurowej, programów komputerowych do produkcji okien PCV, obsługa zleceń

Wagowa/y

Przyjęcie surowca, obsługa komputera.

Woźny sądowy

Transportowanie akt i korespondencji sądowej, obsługa urządzeń biurowych, przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji sądowej, przygotowywanie korespondencji sądowej do wysłania, wydawanie materiałów biurowych.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments