Historia mojej małej Ojczyzny – nazwiska laureatów i wyróżnionych

0
1736

6 czerwca 2017 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość VIII edycji Konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp dr Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk. Tegoroczna edycja konkursu historycznego odbyła się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zasadniczymi celami konkursu, jak co roku, było m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Żołnierzy Wyklętych z formacji poakowskich działających na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej; kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego; zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło 26 szkół z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość tj. powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego i lubaczowskiego. Złożono w sumie 41 prac w tym 12 prac przygotowanych przez 12 uczestników z 10 szkół podstawowych, 17 prac – 19 uczestników z 8 szkół gimnazjalnych oraz 12 prac – 13 uczestników z 9 szkół ponadgimnazjalnych.

Łącznie w konkursie wzięło udział 44 uczniów, reprezentujących: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, Szkołę Podstawową im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach, Gimnazjum Nr 2 im. J. Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Szkołę Podstawową im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, Szkołę Podstawową Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Szkołę Podstawową w Werbkowicach, Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu,  Gimnazjum Publiczne w Komarowie – Osadzie, Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu, Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, Zespół Szkół  im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, Zespół Szkół Nr 1 w Zamościu.

22.05 maja 2017r. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Przewodnicząca Komisji:
mgr Monika Żur – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu,
Nauczyciele – przedstawiciele szkół:
Pan Marek Kołcun – nauczyciel historii II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
Pani Ewa Bakun – nauczyciel historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu,
Pani Marzena Chwaleba – nauczyciel historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu,
Pan Adam Balicki – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Biłgoraju,
Pani Dorota Balicka – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Biłgoraju,
Pan Tomasz Karolczak – nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
Pan Marek Gromadzki – nauczyciel Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
Pani Małgorzata Magryta – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Złojcu,
Pani Anna Antoszek – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nieliszu,
Pani Elżbieta Zub – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kaczórkach,
Pani Grażyna Kawalec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Małym,
Pani Irena Staroń – Gimnazjum Publiczne  im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu,
Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość:
Jerzy Blicharz – Koło ŚZŻAK Okręg Zamość w Biłgoraju.

 Komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu tj. ogłoszenie jego wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęło się 6 czerwca zbiórką uczestników konkursu, oraz zaproszonych gości przy pomniku Armii Krajowej przy ul. Partyzantów.
Po uroczystym złożeniu przed pomnikiem, wieńców i kwiatów przez delegacje uczestników uroczystości i przejściu do Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wprowadzono poczet sztandarowy ŚZŻAK Okręg Zamość pod dowództwem porucznika Andrzeja Jaroszyńskiego, a następnie odśpiewano hymn narodowy.
Gości powitał prowadzący uroczystość członek Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość – Pan Tomasz Książek. W imieniu organizatora konkursu, głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej, już VIII edycji konkursu, podziękował za pomoc w jego organizacji Patronom Honorowym, Dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom związku w tym Weteranom AK -wszystkim tym, którzy od 8 lat popierają inicjatywę ZWIĄZKU i przyczyniają się do uświetnienia konkursu. Pogratulował także uczniom – uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac i podziękował im za decyzję wzięcia udziału w tym specyficznym, ambitnym konkursie.

Poseł podziękował także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o konkursie historycznym oraz innych inicjatywach, działaniach podejmowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość. Zaprosił także wszystkich na przyszłoroczną edycję konkursu.
Poseł Sławomir Zawiślak podkreślił, że organizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość konkurs, to ponadczasowa forma polskiej lekcji patriotyzmu dnia dzisiejszego i jutra, którą traktujemy jako naszą wspólną odpowiedzialność i powinność – zadanie wobec Ojczyzny, wobec pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, Żołnierzach Wyklętych.

Głos zabrał także Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, który wręczył również odznaczenia „Pro Patria”. Na wniosek ŚZŻAK Okręg Zamość medale otrzymali: Pani Monika Żur, Dyrektor Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz Pan Bogdan Leszczuk, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu, który w imieniu własnym i Pani Dyrektor podziękował za otrzymane odznaczenia. W imieniu Wojewody głos zabrał obecny na uroczystości Zastępca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu – Pan Witold Marucha, z kolei w imieniu J.E ks. bpa M. Rojka słowa do zebranych skierował Ks. dr Roberta StrusDyrektor Zespołu Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu.
W dalszej części uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Wiceprezesem Andrzejem Jaroszyńskim oraz por. Narcyzem Krukiem, ps. „Sokół” wypełniając postanowienia uchwały nr 34 z dnia 1 czerwca 2016 r. wręczyli przyznane przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość Medale za Zasługi na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

 Otrzymali je :

  • Barbara Krawczyk – starszy wizytator KO Lublin Delegatura Zamość
  • Stanisław Kowalczyk – starszy wizytator KO Lublin Delegatura Zamość
  • Małgorzata Magryta – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
  • Edyta Wolańczyk – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Po dekoracjach miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie  dyplomów oraz nagród jego uczestnikom. W konkursie do zdobycia były: aparaty fotograficzne, ramki cyfrowe, słuchawki, odtwarzacze mp 3 oraz ufundowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość książki i filmy ” Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944″. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

 

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce  –  Jakub Jóźwik – Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach,
II miejsceKarol Adamowicz   –  Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,
III miejsceJulia Rzeszutko – Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,
Wyróżnienia:
Emilia Socha – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie,
Dominika Gmyz  – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
Wiktoria Wróbel – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie,
Kinga Rosińska – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,
Anna Prystupa –Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,
Rafał Czerwieniec – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,
Wiktoria Ciucka – Zespół Szkół w Werbkowicach, Szkoła Podstawowa,
Magdalena Szewczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Szkoła Podstawowa,
Hanna Szpyra – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsceZofia Wieczerzańska – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu,
II miejsceKamil Krawczyk– Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
II miejsce – Emilia Obirek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
III miejsceMarcin Sokołowski – Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu,

Wyróżnienia:
Wiktoria Tochman, Maciej Kordyaczny, Zuzanna Luciak, Julia Lewicka – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu,
Kamila Ciucka, Katarzyna Luchowska – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów,
Filip Horszczaruk – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,
Joanna Mulawa, Paulina Wróblewska – Gimnazjum Publiczne w Komarowie – Osadzie,
Malwina Adamska – Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu,
Monika Samulak, Klaudia Baranowska – Gimnazjum Publiczne  im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu,
Ada Kostrubiec, Jakub Kopiel, Jakub Romaszko – Gimnazjum Nr 1 im. Adama  Mickiewicza w Zamościu,

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:
I miejsceMateusz Balicki – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu,
II miejsceIzabela Szumska – Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
III miejsceNatalia Kula – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,      

Wyróżnienia:
Sandra Górniak, Karolina Barańska – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu,
Agnieszka Agata Szymańska – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
Dariusz Bryk, Mateusz Nizioł, Damian Zwolak – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy, a 4 uczestników otrzymało podziękowania za udział w  konkursie.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali: 

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

mgr Ryszard Maleszyk – Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu,
mgr Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
mgr Celina Lalik – Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,
mgr Anna Danilczuk – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,
mgr Magdalena Bojarczuk – Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 1 im. Adama  Mickiewicza  w Zamościu,
mgr Marzena Skwaryło – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie,
mgr Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu,
mgr Joanna Jastrzębska – Droździel – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
mgr Zbigniew Kordyaczny – III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu,
mgr Jolanta  Skowronek – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie,
mgr Irena Staroń – Gimnazjum Publiczne  im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu,
mgr  Aneta Jóźwik – Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach,
mgr Anna Sadowska – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
mgr Zbigniew Budzyński – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,
mgr Krystyna Tomaszewska – Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,
mgr Aleksandra Skowron – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
mgr Wiesław Nowakowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,
mgr Ewa Kowalewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,
mgr Urszula Kolman – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu,
mgr Wiesława Martyniuk – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,
mgr Anna Rojek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
mgr Bożena Wolańczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów,
mgr Ewa Grudewicz – Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny,
mgr Małgorzata Drozd – Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu,
mgr Waldemar Wolanin – Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu.

Dyrektorzy szkół:
mgr Joanna Szykuła – Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,
mgr Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie,
mgr Teresa Sołowiej – Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu,
mgr Anna Kupiec- Niedźwiedź – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie,
mgr Barbara Badyła – – Szkoła Podstawowa im. J. Kilińskiego w Tyszowcach,
mgr Piotr Zdrojko – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,
mgr Henryk Świst – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,
mgr Andrzej Morawski   – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,
mgr Marta Pietrusiewicz – Zespół Szkół w Werbkowicach,
mgr Alicja Ciupa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,
mgr Jan Czochra – Zespół Szkół w Zwierzyńcu,
mgr Dominika Gil – Gimnazjum Nr 2 im. J. Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu,
mgr Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu,
mgr Anna Maryńczak – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie,
Ks. dr Robert Strus – Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu,
mgr Waldemar Gardiasz – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu,
mgr Edyta Fidecka – I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,
mgr Alicja Dubel – Zespół Szkół Nr2, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu,
mgr  Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
mgr Sylwia Horoszkiewicz – Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu,
mgr Wiesław Monachowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
mgr Elżbieta Widyma  – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,
mgr Antonii Szostek – III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Zamościu,
mgr Adam Balicki – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Dyplomy – podziękowania przyznano także Patronom Honorowym Konkursu J. E. ks. biskupowi dr Marianowi Rojkowi- Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi – Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Teresie Misiuk – Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty. Minister Kasprzyk otrzymał pamiątkowy Album o Roztoczu oraz wydaną przez ŚZZAK Okręg Zamość publikację książkową – pamiętnik żołnierza AK Bolesława Polakowskiego pt. „Dziennik z lasu”.
Łącznie rozdano 110 okolicznościowych dyplomów i podziękowań.

Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali: Minister Jan Józef Kasprzyk, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł Sławomir Zawiślak oraz Weteran- Żołnierz Armii Krajowej – por. Narcyz Kruk, ps. „Sokół”.

Na zakończenie uroczystości, po krótkiej części artystycznej tj. występie wokalnym o tematyce patriotycznej w wykonaniu harcerzy z 10. DH „Traperski Krąg” z Suśca organizatorzy zaprosili  uczestników uroczystości na  poczęstunek.

 

W uroczystości udział wzięli m.in :
Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
por. Narcyz Kruk – Weteran – Żołnierz Armii Krajowej, ps. „Sokół”,
ppłk. Mariusz Tomalski (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych),
Ks. Dr Robert Strus – Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu, Dyrektor Wydziału Nauki Wychowania Katolickiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,  Witold Marucha – Zastępca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu,
Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu Lubelskiego Kuratorium Oświaty,
Bogdan Leszczuk – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Harcmistrz Anna Rojek – Komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego,
Liczni przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość.

Obecni byli także dyrektorzy i nauczyciele szkół noszących imię Armii Krajowej oraz współpracujący ze ŚZŻAK Okręg Zamość żołnierze Armii Krajowej, rodzice, opiekunowie, instruktorzy, uczniowie oraz harcerze.
Dziękując za wspaniałą wspólną pracę członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość zapraszają na przyszłoroczną edycję konkursu.

tekst nadesłany

Poprzedni artykułTadeusz Wicherek ma swoją tablicę w Alei Sław (Filmy i zdjęcia)
Następny artykułTrwają II Otwarte Zawody Tenisowe z okazji Dnia Dziecka. Drugi dzień pełen emocji!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments