Zamojskie Biuro Wystaw Artystycznych w roku 2017 obchodzi jubileusz 50 – lecia swojej działalności i obecności w kulturalnym pejzażu naszego miasta. Zachowując dawną nazwę i związane z nią najlepsze tradycje, podejmuje nowe wyzwania i wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom. Dzisiaj 8 czerwca w Galerii Zamojskiej BWA można było zobaczyć wernisaż wystawy prac lokalnych twórców. .

Prace do wspólnej wystawy przygotowali:

omasz Bełech , Monika Bielińska , Urszula Bentkowska , Bogusław Bodes , Joanna Brześcińska – Riccio, Barbara Czapiga-Drohomirecka , Mariusz Drohomirecki , Andrzej Dudek, Elżbieta Gnyp, Bożenna Gomułka , Robert Gomułka , Beata Grela , Zygmunt Jarmuł , Dorota Jasek , Mirosław  Juszczak , Piotr Juszczak , Krystyna Kopciowska ,  Zofia Kosiorek-Poździk , Alicja  Kowalska , Donat Kowalski , Karolina Krajcarz , Maria Krenz , Wioletta Lewandowska , Franciszek Bogdan Łasocha , Dariusz Łukasik , Gabriela  Łyko , Małgorzata Maciocha , Maria Małyszko – Jarzębicka ,  Adam Melnyczuk , Marzanna Mucha , Roman Mucha , Urszula Olczyńska , Jacek Pasieczny  Stanisław Pasieczny, Dariusz Piekut,  Stanisław Pokryszka , Agnieszka Rzeźniak, Marek Jan Rzeźniak, Bartłomiej Sęczawa, Maciej Sęczawa, Joanna Słupska-Maron, Marek Sołowiej, Waldemar Swatowski, Barbara Szeptuch, Henryk Szkutnik, Barbara Tchórzewska-Czaja, Marek Antoni Terlecki, Jerzy Tyburski, Piotr Tymochowicz.

Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu powstało w 1967 roku, jako delegatura lubelskiego BWA. Głównym inicjatorem powołania nowej instytucji, jej dyrektorem oraz długoletnim pracownikiem, był Włodzimierz Wasiluk – artysta malarz, pedagog, teoretyk, barwna postać zamojskiego środowiska.
Po reformie administracyjnej państwa w 1975 roku delegatura uzyskała status samodzielnej jednostki wojewódzkiej, na czele której stanął ponownie Włodzimierz Wasiluk.
Następnie, w latach 1978 – 2000, funkcję dyrektora zamojskiego BWA pełniła Grażyna Szpyra.
W roku 2000 nastąpiło połączenie Biura Wystaw Artystycznych i działającej równolegle Galerii Sztuki Współczesnej. Nowa instytucja, będąca kontynuatorką tradycji i działalności dotychczasowego BWA, otrzymała nazwę „Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska”. Przez pewien czas BWA – Galerią Zamojską kierował dyrektor Franciszek Kawa.
Od października 2002 roku stanowisko dyrektora zajmuje Jerzy Tyburski.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments