Gorące źródła w Zamościu? Przeprowadzane są badania

0
1102

Urząd Miasta Zamość otrzymał dokumentację pn. „Studium możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Zamościu” autorstwa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Zlecone będzie opracowanie projektu robót geologicznych otworu wiertniczego. Wyniki ekspertyzy planuje się przedstawić na jednej z kolejnych Sesji Rady Miasta Zamość, z udziałem ekspertów z Instytutu.

Trzeba zaznaczyć, że na terenie Miasta Zamość nie były dotychczas wykonywane głębokie udokumentowane odwierty, na podstawie których można by było stwierdzić występowanie wód termalnych o właściwościach i wydajności pozwalających na szersze zastosowanie np. w ciepłownictwie.

Miasto Zamość przystąpiło do działań w zakresie rozpoznania możliwości wykorzystania wód termalnych pod koniec 2016r. W tym celu podpisano umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, podmiotem uprawnionym do wykonywania badań z zakresu budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Współpraca z instytutem obejmuje opracowanie dokumentu stanowiącego analizę uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie Miasta Zamość, a następnie projektu robót geologicznych. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do rozpoznania możliwości występowania wód termalnych i określenia ewentualnych sposobów ich wykorzystania w przyszłości.

Zakres umowy obejmował przegląd dostępnych materiałów archiwalnych; podsumowanie wyników wykonanych badań; ocenę jakości otrzymanych danych, ocenę stanu rozpoznania geologicznego i hydrogeologicznego rejonu; interpretację danych geologicznych w celu opracowania ogólnych warunków geologicznych rejonu; analizę parametrów hydrodynamicznych i hydrochemicznych poszczególnych poziomów wodonośnych występujących w Mieście Zamość pod kątem możliwości ich ujęcia i eksploatacji; wstępne określenie przydatności wód do ich gospodarczego wykorzystania; wskazanie optymalnego kierunku zagospodarowania wód podziemnych; wskazanie zagrożeń związanych z eksploatacją oraz funkcjonowaniem inwestycji.

Po wykonaniu opracowania, kolejnym etapem może być wykonanie otworu wiertniczego, co z uwagi na bardzo wysokie koszty, planuje się zrealizować tylko w przypadku wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych źródeł. Głębokość odwiertów i prognozowane wykorzystanie zasobów uzależnione jest m.in. od wyników ww. dokumentacji.

 

Poprzedni artykułPalcem po mapie…do Chile
Następny artykułII edycja Biegu na obcasach już w ten weekend
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments