Prace społeczne zaktywizują bezrobotnych Zamościan

2
955

10 osób bezrobotnych z Zamościa w ramach Programu Aktywizacji i Integracji realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, będzie odpłatnie wykonywało prace społecznie użyteczne w zamojskich placówkach. Program ruszył 11 kwietnia 2017 r. i potrwa do 10 czerwca 2017 r.

Uczestnikami programu są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające III profil pomocy i realizujące kontrakt socjalny. W jego ramach odbywają się: aktywizacja zawodowa – poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godz. tygodniowo i integracja społeczna – realizowana w formie grupowego i indywidualnego poradnictwo, warsztatów trenerskich – mająca na celu zmianę postawy bezrobotnego, w wymiarze 10 godz. tygodniowo.

Bezrobotnemu za wykonywanie prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin tygodniowo/ 40 godzin miesięcznie – przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł. za godzinę tj. miesięcznie 324 zł.

Urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu, pozostała kwota tj. 40% to koszt gminy.

Prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych prowadzone będą w placówkach należących do miasta: u Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, w Zespole Szkół nr 4, w Książnicy Zamojskiej, w Ośrodku Sportu i Rekreacji .

Integrację społeczną w ramach tego Programu przeprowadzi Stowarzyszenie „ Nowa Szansa” w Zamościu.

2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

8,10 na godzinę , nie wiem czy śmiać się , czy płakać

Anonimowo

Najlepiej nic nie robić i czekać na zasiłek