Hotel dla owadów

0
726

W zamojskim ZOO przy pawilonie zimowym i stawach dla ptaków wodnych powstał hotel dla owadów.

Jest to drewniana konstrukcja wypełniona rurkami z trzciny, cegłami-dziurawkami i nawierconymi pniami drzew. Hotel powstał z inicjatywy Pana Tomasza Zwolaka – kierownika technicznego ZOO, by ułatwić owadom zakładanie gniazd i zimowanie. W hotelu mieszkają już pszczoły murarki, bezpieczne dla ludzi (nie żądlą).
W drugiej połowie kwietnia, obok hotelu, pojawi opis dydaktyczny.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments