Są pieniądze dla zamojskich Seniorów z programu Senior +

0
894

Ponad 1,2 mln złotych dostaną samorządy z woj. lubelskiego na realizację zadań na rzecz osób starszych w ramach rządowego programu Senior+. Miasto Zamość otrzymało dotację w kwocie 57,6 tys. zł.

Pozyskane pieniądze mają posłużyć samorządom na utworzenie na swoim terenie nowych domów i klubów wsparcia dla seniorów, a także sfinansować działanie już funkcjonujących placówek tego typu.

Jak poinformował wczoraj Lubelski Urząd Wojewódzki -Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zatwierdził wstępną listę ofert zakwalifikowanych do tegorocznej edycji programu Senior+.

Wśród samorządów z naszego regionu, które otrzymają rządowe wsparcie na utworzenia na swoim terenie Klubu Senior+ znalazła się gmina Józefów (150 tys. zł), oraz gmina Tyszowce (72,5 tys. zł). Ofertę na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ złożyła też gmina Hrubieszów, ale została ona odrzucona ze względów formalnych.

Dotacja w kwocie 57,6 tys. zł, którą dostanie Miasto Zamość przeznaczona zostanie na funkcjonowanie już istniejącej placówki wsparcia dla seniorów – Dziennego Domu „Senior+”. Placówka działa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką bezpośrednio realizującą program jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Zamość nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacja społeczna. Program zajęć został tak przygotowany, by podnosił poziom sprawności fizycznej osób starszych, a także utrzymywał ich samodzielność i wydolność. W Dziennym Domu „Senior+” w Zamościu systematycznie odbywają się zajęcia z zakresu szeroko rozumianej aktywności fizycznej: ćwiczenia na siłowni, zajęcia nordic walking, ćwiczenia w Krytej Pływalni oraz zajęcia gimnastyki usprawniającej. Obecnie w programie uczestniczą 93 osoby.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób powyżej 60 roku życia. W utworzonych przez samorząd z dotacji rządu Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” mogą spędzić co najmniej 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Są w nich pomieszczenia m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony jest także ciepły posiłek. Na realizację programu Senior+ MRPiPS przeznaczyło w tym roku 30 mln zł.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments