Poseł Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Senator Jerzy Chróścikowski, radny Gminy Nielisz Sebastian Paul dzisiaj w sobotę, 8 kwietnia odwiedzili Nielisz, gdzie w budynku OSP spotkali się z lokalną społecznością.

W spotkaniu uczestniczyli także: przedstawiciele administracji rządowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Lasów Państwowych.

Spotkanie poświęcone było sprawom społecznym, gospodarczym i politycznym oraz tematom związanym z rolnictwem. Mieszkańcy regionu, którzy wzięli udział w spotkaniu uzyskali informacje m. in. na temat możliwości pozyskiwania środków na dofinansowanie gospodarstw rolnych oraz mieli okazję wziąć udział w dyskusji, z możliwością zasygnalizowania swoich problemów i lokalnych potrzeb.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments