Mamy pierwszy w Zamościu “Użytek ekologiczny”

0
1027

Wczoraj, 4 kwietnia powstały pierwszy oficjalny, świadomie założony w naszym mieście, użytek ekologiczny, czyli teren pozbawiony ingerencji człowieka. Teren ten powstał dzięki zaangażowaniu przewodniczącej osiedla Św. Piątka Pani  Anny Przytuły, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pana Ireneusza Godziszisza i radnego Miasta Pana Piotra Małysza.

Nie bez znaczenie jest tu także ponad dwuletnie zaangażowanie mieszkańca naszego miasta Pana Rafała Wszoły, który napisał na swoim profilu facebookowym “To mały krok w kierunku przywrócenia właściwego miejsca środowisku naturalnemu w życiu człowieka, ale może okazać się przełomowy” 

Teren znajduje się w pobliżu ulicy Weteranów i Aleksandra Fredry.

Za Wikipedia: “Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. Nie mogły one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych[1]. W Polsce w 2015 roku znajdowało się 7130 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 52 340,2 ha[2]. Użytek ekologiczny ustanawia rada gminy (do końca czerwca 2009 r. prawo takie miał także wojewoda), w odpowiedniej uchwale określając: nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. Uchwała wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Wprowadzane zakazy wybiera się spośród pozycji wymienionych w art. 45 ustawy o ochronie przyrody” (Źródło Wikipedia)

Zdjęcia: Google maps, Rafał Wszoła, Nowy Kurier Zamojski

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments